Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

03.10.2022

Uplatnění DPH při nákupu pozemku

Otázku uplatnění nároku na odpočet při pořízení pozemku je nutné posuzovat ze dvou hledisek.Více
03.10.2022

Ocenění budov a pozemků zakoupených za jednu cenu

Postup rozúčtování pořizovací ceny při nabytí více majetku za jednu celkovou cenu je uveden v § 24 odstavec 3 písmeno b) zákona o účetnictví. Účetní jednotka ocení jednotlivé složky majetku

Více

24.07.2022

Vstupní cena u nemovitosti využívané k nájmu

Zákon o daních z příjmů v § 29 odstavec 1 odstavec a) stanovuje, že u nemovitého majetku, který poplatník fyzická osoba pořídil úplatně v době delší než 5 let před zahájením nájmu, se

Více

26.06.2022

Demolice budovy

Daňová zůstatková cena hmotného majetku je dle § 24 odstavec 2 písmeno b) v okamžiku vyřazení majetku daňovým výdajem.Více
26.06.2022

DPH u nedkončené investice na majetku převedeného pro osobní potřebu fyzické osoby

Zákon o DPH považuje v § 13 odstavec 3 písmeno a) za dodání zboží za úplatu také trvalé vyřazení majetku (i technického zhodnocení) z podnikání. Základem daně je obvyklá cena majetku ke dni

Více

12.06.2022

Vklad majetku do SRO, daňové odpisy

Vkladem majetku do základního kapitálu právnické osoby přechází i vlastnické právo k vkládané nemovité věci. Vlastnické právo k nemovité věci zapisované do katastru nemovití přechází ze

Více

06.06.2022

Majetek pro osobní potřebu společníka právnické osoby

Zákon o daních z příjmů považuje obchodní korporaci a její společníky za navzájem spojené osoby. Ceny sjednané mezi spojenými osobami se nesmí lišit od cen, které by byly sjednány mezi

Více

20.05.2022

Přijatá záloha a DPH

Odpověď na Vaši otázku dává zákon o DPH v § 20a:Více
25.04.2022

Nájem podle § 9 a daňové odepisování

Uplatňovat daňové odpisy je právo poplatníka, nikoliv povinnost. Poplatník může začít s odpisováním i v následujících letech po zahájení pronájmu. V roce ukončení pronájmu se ukončí

Více

25.04.2022

Směna pozemku vs. skutečné výdaje

Zákon o daních z příjmů pohlíží na směnu shodně, jako na prodej. Příjmem ze směny je hodnota majetku nabytého směnou a výdajem je hodnota majetku do směny vloženého.Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.