Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

07.02.2018

Změna odpisové skupiny u budovy

Stavební dílo (dům, budova, stavba) se dle § 30 odstavec 1) zákona o daních z příjmů, zařazuje do odpisové skupiny podle jeho hlavního užívání v souladu se stavebními předpisy. Při užívání budovy k

Více
29.01.2018

Přefakturace za vypracování plánů na opravy budovy plátci DPH

Zákon o dani z přidané hodnoty v § 36 odstavec 11) umožňuje „přefakturovat“, tedy přeúčtovat bez DPH pouze částku, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a

Více
29.01.2018

Prodej TZ a HIM zpět pronajímateli

Zákon o dani z přidané hodnoty rozlišuje okamžik zdanitelného plnění u dodání movitých a u dodání nemovitých věcí.


Více
26.01.2018

Prodej jednotky na přelomu období

Datum účetního případu při převodu vlastnictví nemovitých věcí upravuje prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb., v § 56 odstavec 10. Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které

Více
26.01.2018

DPH při prodeji areálu nemovitostí

Převod stavby je osvobozený od DPH po uplynutí 5 let od první kolaudace, případně od kolaudace po podstatné změně dokončené stavby. Pokud budovy v areálu zemědělského družstva nebyly v minulých 10

Více
12.01.2018

Odpis nemovitosti při nezahájení odpisů ve druhém roce technického zhodnocování

Zákon o daních z příjmů rozlišuje případy, kdy je technické zhodnocení součástí vstupní ceny a případy, kdy technické zhodnocení vstupní, případně zůstatkovou cenu zvyšuje.


Více
12.01.2018

Výstavba sociálních rodinných domků

Rodinné domy, jejichž podlahová plocha stanovená podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí nepřesahuje 350 m2, jsou považovány zákonem o dani z přidané hodnoty za stavby pro sociální

Více
05.01.2018

Technické zhodnocení pronajatého majetku u dědice

Technickým zhodnocením rozumí zákon o daních z příjmů výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve

Více
22.12.2017

Místo plnění u provize za zprostředkování prodeje nemovitosti

Zákon o dani z přidané hodnoty v § 10 odstavec 1) stanovuje, že místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci, včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací,

Více
22.12.2017

Osvobození od DPH - dodání nemovité věci

Převod nebytové jednotky může být osvobozen, pokud dojde k prodeji po uplynutí 5ti let o první kolaudace, případně od poslední kolaudace po podstatné změně dokončené jednotky. Pro nemovité věci nabyté

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.