Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

04.12.2019

Rozdělení vstupní ceny bytů při výstavbě bytového domu

Zákon o účetnictví ani zákon o daních z příjmů přesný návod, jak rozpočítat náklady na výstavbu jednotlivých bytů nedávají. Je na rozhodnutí účetní jednotky, jaký zvolí způsob rozdělení

Více

04.12.2019

Nárok na odpočet DPH při koupi bytu pro pronájem

Nájem nemovitého majetku je z určitými výjimkami osvobozen o DPH. Jednou z výjimek je nájem jinému plátci DPH pro jeho ekonomickou činnost. Tato výjimka bude u nájmu bytů, rodinných a

Více

04.12.2019

Daň zaplacená za majitele pozemku

Obecně není daň zaplacená za jiného poplatníka daňovým výdajem. V pachtovní smlouvě je možné sjednat pachtovné ve výši daně z nemovitosti. Takto sjednaná částka by na straně pachtýře

Více

23.11.2019

DPH při prodeji novostavby nepodnikatelem.

Fyzická osoba může postavit dům v postavení nepodnikatele, občana a následně ho prodat. Při prodeji se nikdy nestane plátcem DPH. Ze zisku odvede pouze daň z příjmů, pokud pozemek, na

Více

17.11.2019

Úprava odpočtu daně u nemovitosti § 78 zák.o DPH

Zákon o DPH rozlišuje pořizování majetku vlastní činností a pořízení investice tzv. na klíč. Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností se rozumí majetek, který plátce v rámci svých

Více

10.11.2019

Prodej pronajímaných bytů manželce

Kupující bude vždy daňové odepisování začínat znovu. Základem pro výpočet odpisů bude kupní cena bez hodnoty pozemků.  Při zařazování nemovitosti pořízené koupí se takto bude postupovat mezi

Více

10.11.2019

Vykázání osvobozeného dodání nemovitosti v DPH

Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání

Více

18.10.2019

Zahájení daňového odpisování při zkušebním provozu

Majetek lze zařadit a začít odepisovat po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených

Více

10.10.2019

Pozemky stavební a nestavební - práce na pozemcích, možnost odpočet DPH?

Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije zejména pro účely uskutečňování zdanitelných plnění. U plnění, která

Více

19.09.2019

Čerpání rezervy na opravu majetku, která byla tvořena od roku 1994 (9/2019)

V roce 1994 neomezoval zákon o rezervách poplatníky v délce tvorby rezervy na opravu, ani v délce jejího čerpání. Změnu přinesla až novela č. 211/1997 Sb., ve které zákonodárce

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.