Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

12.01.2018

Výstavba sociálních rodinných domků

Rodinné domy, jejichž podlahová plocha stanovená podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí nepřesahuje 350 m2, jsou považovány zákonem o dani z přidané hodnoty za stavby pro sociální

Více
05.01.2018

Technické zhodnocení pronajatého majetku u dědice

Technickým zhodnocením rozumí zákon o daních z příjmů výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve

Více
22.12.2017

Místo plnění u provize za zprostředkování prodeje nemovitosti

Zákon o dani z přidané hodnoty v § 10 odstavec 1) stanovuje, že místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci, včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací,

Více
22.12.2017

Osvobození od DPH - dodání nemovité věci

Převod nebytové jednotky může být osvobozen, pokud dojde k prodeji po uplynutí 5ti let o první kolaudace, případně od poslední kolaudace po podstatné změně dokončené jednotky. Pro nemovité věci nabyté

Více
22.12.2017

Demolice stavby

Náklady na nákup vyhořelé stodoly, kterou bude nutno zlikvidovat, lze posoudit jako zmařenou investici. Náklady na zmařenou investici zákon o daních z příjmů výslovně neupravuje a při jejich

Více
10.12.2017

Náklady související s pořízením DHM

Stavbou se v účetních předpisech rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky,

Více
10.12.2017

Vedlejší náklady při nákupu pozemku

Účtování vedlejších nákladů na pořízení pozemku prostřednictvím dohadných položek pasivních je správné v situaci, kdy známe účel, čas a neznáme přesnou částku. Účetní jednotka výše nákladů odhadne a

Více
29.11.2017

Daň z nabytí nemovitých věcí rozúčtování mezi stavbu a pozemek

Postup, který uvádí tazatel je správný. Daň z nabytí nemovitých věcí vstoupí do pořizovací ceny kancelářské budovy, ale také do ceny pozemku. Daň se rozdělí poměrným rozúčtováním, vychází se buď z cen

Více
29.11.2017

Demolice stavby z důvodu nové výstavby

Zákon o daních z příjmů uvádí v § 29 odstavec 1) poslední věta), že v případě stavebního díla odpisovaného podle zákona o daních z příjmů, které je likvidováno v souvislosti s výstavbou nového

Více
29.11.2017

Zařazení hmotného majetku

Pozemky pořízené kupní smlouvou nelze zařazovat do majetku v ceně stanovené znaleckým posudkem. Pořizovací cenou bude cena kupní. Pokud není v kupní smlouvě cena stavby a pozemku uvedena samostatně,

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.