Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

24.11.2021

Vstupní cena nemovitosti

Do obchodního majetku lze zařadit vždy jen celou nemovitou věc, a to i v případě, že je používána částečně k soukromým účelům. Do vstupní ceny vstupuje i DPH, pokud jej plátce daně

Více

24.11.2021

Demolice a sazba DPH

První snížená sazba daně ve výši 15% se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení. Stavbou pro sociální bydlení rozumí zákon také

Více

10.11.2021

Podnikání v budově vyřazené z obchodního majetku.

Příjem z prodeje nemovité věci je osvobozen od daně, pokud mezi nabytím a prodejem uplynulo více jak 5 let. U nemovitostí pořízených v roce 2021 a později se lhůta pro osvobození

Více

26.10.2021

Zahájení daňového odpisování při zkušebním provozu

Majetek lze zařadit a začít odepisovat po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených

Více

23.10.2021

Odepisování zpevněné plochy k parkování vozidla

Betonové parkoviště pro nákladní vozidla bývá obvykle stavebním dílem. Záleží na jeho provedení, zejména na mechanické odolnosti a stabilitě.Více
25.09.2021

Osvobození od DPH při prodeji podkrovního bytu

Dodání nemovitých věcí je dle § 56 odstavec 3 zákona o DPH osvobozeno od daně po uplynutí 5 letVíce
25.09.2021

TZ budovy, dotace, účtování souvisejících nákladů

Náklady související s pořízením hmotného majetku stanovují účetní předpisy. Konkrétně pro podnikatele je to vyhláška č. 500/2002 Sb.Více
22.09.2021

Vydání pozemku z restituce na základě soudního rozsudku

Společnost s ručením omezeným eviduje na účtu 031 pozemky v pořizovací ceně 6 mil Kč. Na základě restitučního zákona má SRO povinnost jeden z pozemků vydat. V účetnictví se

Více

22.09.2021

Odpočet DPH u bytového domu

Ano, společnost bude mít při pořízení bytového domu plný nárok na odpočet. Následně po dobu 10ti let bude provádět úpravu odpočtu dle § 78a zákona o DPH, při splnění těchto podmínek:Více
10.09.2021

Sazba DPH při stavebních pracích na RD - dodání materiálu

První snížená sazba daně ve výši 15% se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.