Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

14.08.2018

Vyřazení majetku z veřejné obchodní společnosti

Veřejná obchodní společnost je samostatnou právnickou osobou. Jedná se o osobní společnost. To znamená, že zákon předpokládá osobní účast společníků na podnikání společnosti a to jak na rozhodování

Více

27.06.2018

DPH u přeúčtovaných nákladů související s prodejem pozemků

Dále zákon ve třetím odstavci upřesňuje, že základ daně také zahrnujeVíce
27.06.2018

Prodej domu - nesplnění časového testu

Od daně z příjmů je osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu 5 let. Stavby jsou od 1.1.2014 součástí pozemku. Proto začátek pětiletého

Více

20.06.2018

Sazba daně u rekonstrukce koupelny v domě pro bydlení

První sníženou sazbu daně (15% ) uplatní plátce při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě pro bydlení nebo pro sociální bydlení.Více
13.06.2018

Vliv rozdělení budovy na jednotky na osvobození při prodeji

Prodej budovy, která byla kolaudována v roce 1920, bude osvobozen od daně. Zákon o DPH nedává přímou odpověď na otázku, zda se osvobození bude vztahovat i na prodej 36ti jednotek vzniklých

Více

04.06.2018

Pronájem nemovitých věcí

Zákon o daních z příjmů rozděluje příjmy na jednotlivé druhy:Více
04.05.2018

DPH u prodeje pozemku s tenisovým kurtem

Dani z přidané hodnoty podléhají při převodu stavební pozemky. Stavebním pozemkem rozumí zákon o DPH v § 56 odstavec 2 pozemek, na kterém může nebo má být zhotovena stavba pevně spojená se

Více

04.05.2018

Zařazení a odpisy nebytového prostoru

O nemovitých věcech, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se účtuje ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Ve vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí je toto

Více

17.04.2018

Odvětrávané šatní skříně a zařazení do majetku

Klimatizace sloužící šatním skříňkám může být dle provedení buď:Více
17.04.2018

Oprava provozovny, která není v majetku sdružení FO

Stavební zásahy na nemovité věci je z pohledu daně z příjmu nutné rozlišovat na opravy a technické zhodnocení.Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.