Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

24.09.2017

DPH při prodeji stavebních pozemků

Daňové zákony definují obchodní majetek různým způsobem. Obchodní majetek, tak jak je zmiňován v dotazu vychází z definice zákona o daních z příjmů a jedná se o majetek o kterém je účtováno nebo je

Více
24.09.2017

Fakturace nájmu neplátci DPH

Nájem nemovité věci je s určitými výjimkami osvobozen od DPH dle § 56a zákona o DPH. Nájem, který je účtován neplátci DPH, je od daně osvobozen vždy. Pokud je nemovitá věc pronajímána plátcům pro

Více
21.08.2017

Prokázání vstupní ceny dlouhodobého majetku

Správce daně je oprávněn vyzvat dle § 92 odstavec 4 daňového řádu daňový subjekt k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně a daňový subjekt má dle § 92 odstavec 3 daňového řádu

Více
21.08.2017

DPH z nemovité věci - vrácení do 10 let od pořízení

Vypořádáním společného jmění manželů dojde k vyřazení nemovitosti z obchodního majetku plátce. Trvalé vyřazení majetku je považováno dle § 13 odstavec 5 zákona o DPH za dodání zboží a vzniká zde

Více
21.08.2017

Rozdělení příjmů ve spoluvlasnictví

Zákon o daních z příjmů rozlišuje příjem dosahovaný spoluvlastníky a příjem dosahovaný manželi ze společného jmění.


Více
21.08.2017

Převod inženýských sítí

Společnost A buduje inženýrské sítě na svých pozemcích a zároveň na pozemcích společnosti B. Náklady na stavbu budou rozdělovány v poměrné výši. část nákladů připadající na vybudování sítí na

Více
23.06.2017

Pronájem nebytových prostor plátcům i neplátcům a režim krácení DPH

Společnost s ručením omezeným vlastní nemovitost, kterou pronajímá plátcům DPH s daní z přidané hodnoty a neplátcům DPH účtuje nájem osvobozený od daně. Mimo tuto činnost plátce vykonává jiné činnosti

Více
23.06.2017

Pronájem nemovitosti před registrací k DPH, krácení nároku na odpočet?

Nájemné, které bylo přijato před registrací k dani z přidané hodnoty, nebude mít vliv na výši krátícího koeficientu dle § 76 zákona o DPH.


Více
14.06.2017

DPH u stavebního pozemku

Z pohledu zákona o DPH je pozemek považován za zboží. U zboží se dle § 47 odstavec 3 uplatňuje základní sazba daně. Výjimkou je zboží uvedené v přílohách č. 3 a v 3a. Zde se uplatní první nebo druhá

Více
14.06.2017

Výstavba bytového domu

Příjmy z prodeje jednotek budou podléhat zejména dani z přidané hodnoty a dani z příjmů. Dále se stavebníci stanou poplatníky daně z nemovitých věcí a je možné, že se na převod jednotek bude vztahovat

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA