Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

05.12.2018

Odstranění stavby

Po demolici vyřadí účetní jednotka stavbu ze svého účetnictví. Zápisem 081/021 dojde k vyřazení oprávek a účetní zůstatková cena bude zaúčtována do nákladů. V případě, že je stavba

Více

15.11.2018

Okamžik zařazení stavby do užívání

Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se o této nemovité věci účtuje ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Právnická osoba stavbu

Více

15.11.2018

Přestavba bytového domu na ubytovnu

První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě pro bydlení. Stavbou pro bydlení rozumí zákon o DPH mimo jiné i bytový dům, ve

Více

06.11.2018

Oprava kráceného odpočtu

Doklad o použití lze vystavit pouze na plnění uvedená v § 32 odstavec 1. Jedná se o následující:Více
06.11.2018

Přechodné ubytování poskytované zaměstnancům

Zákon o daních z příjmů osvobozuje hodnotu přechodného ubytování u zaměstnanců od daně z příjmů maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně. Musí se jednat o ubytování poskytované v 

Více

05.09.2018

25245 Rozestavěná nemovitost

Do majetku společnosti lze zařadit stavbu, při splnění všech zákonných povinností potřebných k jejímu užívání. U staveb se bude jednat zejména dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu.

Více

31.08.2018

Koeficient DPH

Tazatel má v pronájmu sklad. Budova je využívána k činnostem, ze kterých je odváděno DPH, ale také činnostem od daně z přidané hodnoty osvobozených. Jednou z osvobozených

Více

21.08.2018

Rozdělení domu na jednotky a jeho následný prodej

Rozdělení budovy na jednotky daňové dopady mít nebude. Vlastník domu (s.r.o.) rozdělí poměrem zůstatkovou cenu budovy na nově vzniklé jednotky a bude pokračovat s odepisováním.Více
14.08.2018

Vyřazení majetku z veřejné obchodní společnosti

Veřejná obchodní společnost je samostatnou právnickou osobou. Jedná se o osobní společnost. To znamená, že zákon předpokládá osobní účast společníků na podnikání společnosti a to jak na rozhodování

Více

27.06.2018

DPH u přeúčtovaných nákladů související s prodejem pozemků

Dále zákon ve třetím odstavci upřesňuje, že základ daně také zahrnujeVíce

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.