Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

21.07.2021

Odepisování okapového chodníku

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na

Více

02.07.2021

Prodej stavebního pozemku územní samosprávným celkem

Předmětem daně z přidané hodnoty jsou až na výjimky transakce, které uskuteční osoba povinná k dani, která v tomto postavení při daném úkonu jedná. Obec při prodeji pozemků může jednat jak v

Více

21.06.2021

Telekomunikační rozvody v cizí budově

V souladu s ustanovením § 509 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platí, že: „Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty,

Více

21.06.2021

Sazba DPH u stavebně-montážních prací zemědělské usedlosti

První snížená sazba daně z přidané hodnoty se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě rodinného domu. Aby bylo možno sníženou sazbu uplatnit

Více

01.06.2021

Modernizace rozvaděče

Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty

Více

14.05.2021

Zúžení SJM v polovině roku

Zákon o daních z příjmů připouští obě dvě možnosti navrhované tazatelem. Příjmy dosažené za období, kdy byla nemovitá věc zahrnuta do společného jmění manželů se zdaní v daňovém přiznání

Více

10.05.2021

Odepisování přístřešku

Zákon o daních z příjmů zařazuje hmotný majetek do odpisových skupin a tím stanovuje délku jejich odepisování. Náplně jednotlivých odpisových skupin určuje ZDP v příloze č. 1.Více
14.04.2021

Technické zhodnocení u majetku odepisovaného mimořádnými odpisy

U majetku odepisovaného prostřednictvím mimořádných odpisů se technické zhodnocení odepisuje vždy jako samostatný hmotný majetek rovnoměrnými nebo zrychlenými odpisy bez ohledu na období, ve kterém

Více

14.04.2021

Zařazení budovy do obchodního majetku-určení odpisové skupiny

Třídění majetku do odpisových skupin je v zákonu o daních z příjmů uvedeno v příloze č. 1. Zde jsou budovy zařazeny pod položkou 5-1 do 5té odpisové skupiny, s výjimkou budov

Více

14.04.2021

Prodej apartmánu

Prodej apartmánu do pěti let po kolaudaci bude podléhat DPH. Základem pro výpočet daně z přidané hodnoty bude sjednaná prodejní cena.Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.