Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

25.09.2020

Přefakturace podílu na nákladech na připojení

Předmětem daně z přidané hodnoty je za podmínek stanovených v § 2 zákona o DPH dodání, pořízení a dovoz zboží nebo poskytnutí služby.Více
25.09.2020

Prodej výrobního areálu včetně přilehlých pozemků

Funkčním pozemkem, který bude mít stejný režim zdanění jako prodávaná stavba je dle § 48 odstavec 3 zákona o DPH pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce

Více

15.09.2020

Vklad budovy a DPH

Navržený postup je správný. Z pohledu daně z přidané hodnoty se vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě hmotného majetku považuje za zdanitelné plnění, pokud vkladatel při

Více

07.09.2020

DPH u prodeje nemovitosti

Převod pozemků i staveb je s určitými výjimkami osvobozen od DPH. Z pozemků se zdaňují pouze stavební pozemky a ze staveb podléhají DPH novostavby (do 5ti let od kolaudace nebo po velkých

Více

10.07.2020

Opravy a údržba v pronajatých prostorech

Opravy a udržování majetku patří mezi běžně prováděné činnosti, které jsou součástí péče o majetek. Z právních předpisů vyplývá povinnost majetek opravovat a udržovat, zejména pokud se to týká

Více

27.06.2020

Pronájem - vyúčtování služeb

Otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby

Více

27.06.2020

Sazba DPH u přípojky k RD

Stavbami plnícími doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu jsou např. garáže, zahradní altány, kůlny, přístupové chodníky, zpevněné plochy pro parkování, ale také přípojky na veřejné rozvodné

Více

26.05.2020

Lhůta pro vyměření daně z nabytí nemovitých věcí

Zákon o nabytí nemovitých věcí žádné speciální ustanovení pro vyměření daně neobsahuje. Správce postupuje dle obecného předpisu, kterým je zákon 280/2009 Sb., daňový řád.Více
26.05.2020

Odpisy majetku u neúčinné kupní smlouvy v insolvenci

Právní úkony, kterými dlužník v insolvenci zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných, jsou dle § 235 insolvenčního zákona právní úkony neúčinné.

Více

07.05.2020

Fakturace a účtování dílčích zakázek - nedokončená výroba

Účetnictví má být věrným obrazem skutečnosti, jeho úkolem je zobrazit to, co se ve skutečnosti stalo. Stavební firma bude o nedokončené výrobě účtovat ve všech případech, kdy k rozvahovému dni bude

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.