Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

22.12.2017

Demolice stavby

Náklady na nákup vyhořelé stodoly, kterou bude nutno zlikvidovat, lze posoudit jako zmařenou investici. Náklady na zmařenou investici zákon o daních z příjmů výslovně neupravuje a při jejich

Více
10.12.2017

Náklady související s pořízením DHM

Stavbou se v účetních předpisech rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky,

Více
10.12.2017

Vedlejší náklady při nákupu pozemku

Účtování vedlejších nákladů na pořízení pozemku prostřednictvím dohadných položek pasivních je správné v situaci, kdy známe účel, čas a neznáme přesnou částku. Účetní jednotka výše nákladů odhadne a

Více
29.11.2017

Daň z nabytí nemovitých věcí rozúčtování mezi stavbu a pozemek

Postup, který uvádí tazatel je správný. Daň z nabytí nemovitých věcí vstoupí do pořizovací ceny kancelářské budovy, ale také do ceny pozemku. Daň se rozdělí poměrným rozúčtováním, vychází se buď z cen

Více
29.11.2017

Demolice stavby z důvodu nové výstavby

Zákon o daních z příjmů uvádí v § 29 odstavec 1) poslední věta), že v případě stavebního díla odpisovaného podle zákona o daních z příjmů, které je likvidováno v souvislosti s výstavbou nového

Více
29.11.2017

Zařazení hmotného majetku

Pozemky pořízené kupní smlouvou nelze zařazovat do majetku v ceně stanovené znaleckým posudkem. Pořizovací cenou bude cena kupní. Pokud není v kupní smlouvě cena stavby a pozemku uvedena samostatně,

Více
24.11.2017

Předmět podnikání : Nákup a prodej nemovitostí

Do obchodního rejstříku není nutné zapisovat konkrétní živnost. Obvykle se do OR zapisuje předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. To

Více
16.11.2017

Účetní a daňové odpisy u technického zhodnocení

Účetní odpisy vyjadřují opotřebení majetku v průběhu času. Způsob výpočtu účetních odpisů je plně v kompetenci účetní jednotky a měly by být stanoveny s ohledem na základní účetní zásady tak, aby

Více
16.11.2017

Daňový doklad - přenesená povinnost - stavba pro sociální bydlení

Zákon o dani z přidané hodnoty v § 49 odstavec 1 stanovuje, že první snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro

Více
16.11.2017

Směna pozemků

1. Jakou cenou máme ocenit směněné pozemky od FO?


Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA