Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

12.02.2019

Smlouva o zprostředkování a výstavba bytů

Jedním ze základních zásad účetnictví je akruální princip. Jedná se o pravidlo pro účtování nákladů a výnosů do období, s nímž časově i věcně souvisejí.Více
12.02.2019

Zpětná dohoda o výši nájmu

Jedním ze základních zásad účetnictví je akruální princip. Jedná se o pravidlo pro účtování nákladů a výnosů do období, s nímž časově i věcně souvisejí.Více
22.01.2019

Režim DPH u náhrad od oprávněného ze služebnosti

Dle § 1263 nese náklad na zachování a opravy věci oprávněná osoba. Užívá-li však věci i ten, kdo je služebností obtížen, je povinen na náklad poměrně přispívat, anebo se užívání zdržet. Z 

Více

17.01.2019

Vstupní cena u darovaného domu

Zákon o daních z příjmů v § 27 písmeno j) vylučuje z odepisování hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně. Dar příbuzného

Více

23.12.2018

Stavba parkoviště na vlastním pozemku

Stavba parkoviště bude zařazena jako dlouhodobý majetek a odepisována po jejím dokončení a splnění technických funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro užívání. Tím může být zejména

Více

23.12.2018

Pořizovací cena nemovitého majetku - daň z nabytí

Tato informace je uvedena právě v § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů. Zde je doslova uvedeno, že daňovým výdajem je daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byla zaplacena a není součástí

Více

23.12.2018

Účtování přeložky vodovodu

Dle § 47 odstavec 2 písmeno a) účetní vyhlášky se opravou odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do

Více

23.12.2018

Datum zdanění prodeje pozemku

Při vyřazení pozemku se postupuje dle § 56 odstavec 10 účetní vyhlášky. Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se o vyřazení převedené nemovité

Více

05.12.2018

Účtování nájmu u přeměny odštěpením

Vlastnické právo k nemovitým věcem zapisovaných do katastru vzniká dnem vkladu do katastru dle § 1105 občanského zákoníku. Zákon o přeměnách však obsahuje speciální úpravu, která stanoví

Více

05.12.2018

Odstranění stavby

Po demolici vyřadí účetní jednotka stavbu ze svého účetnictví. Zápisem 081/021 dojde k vyřazení oprávek a účetní zůstatková cena bude zaúčtována do nákladů. V případě, že je stavba

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.