Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

21.03.2017

Vstupní cena domu pro stanovení odpisů

Při zahájení nájmu a započetí daňového odepisování je nutné pořizovací cenu rozdělit a pozemek i dům evidovat jako samostatné majetky. Při rozdělování ceny doporučuji postupovat podle prováděcí

Více
21.03.2017

Osvobození pozemku po pozemkových úpravách

Od daně z příjmu je osvobozen příjem z prodeje pozemků, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva a jejich prodejem dobu 5 let. Tato podmínka zůstane splněna, pokud při změně územního plánu a

Více
20.02.2017

Nájem domu - krácení odpočtu DPH

Zákon o DPH posuzuje náklady vynaložené na technické zhodnocení, tedy i na rekonstrukci, jako samostatný dlouhodobý majetek. Tazatel uvádí, že si z výdajů na rekonstrukci vlastník domu uplatňoval

Více
20.02.2017

Rekonstrukce kosmetického salonu

Výdaje vynaložené na rekonstrukci ( včetně výdajů na vybudování kanalizace a přívodu el. energie) jsou z pohledu zákona o DPH považovány za výdaje na technické zhodnocení a budou zvyšovat pořizovací

Více
20.02.2017

Nákup pozemku

Zákon o daních z příjmů pozemky nedefinuje jako hmotný majetek. Podle tohoto zákona tedy pozemky nejsou hmotným majetkem, a to ani majetkem vyloučeným z odpisování. Není-li pozemek definován jako

Více
02.02.2017

Bytový dům – pronájem a DPH

Z pohledu zákona o DPH tazatel poskytuje nájemcům dva druhy služeb. Služby, které jsou zdanitelným plněním a služby osvobozené od DPH.


Více
02.02.2017

Příjmy z pronájmu a DPH

Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která

Více
27.01.2017

Směna pozemků - pořizovací cena

Směnná smlouva je upravena v § 2184 občanského zákoníku a přiměřeně se u ní použijí ustanovení o kupní smlouvě s tím, že se každá ze stran směnné smlouvy považuje ohledně věci, kterou směnou dává, za

Více
10.01.2017

Změna ve zdaňování solárních elektráren od roku 2016

Kategorie ostatních příjmů je definována v zákoně o daních z příjmů v § 10:


Více
22.12.2016

Prodej nemovitosti

Z pohledu zákona o DPH jsou stavby při prodeji osvobozeny od daně z přidané hodnoty po uplynutí pěti let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA