Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

25.04.2017

Odpis datové sítě

Při rozhodování, zda bude optický kabel účtován do nákladů anebo bude odepisován, je důležitým hlediskem, zda tento kabel je hmotným majetkem z pohledu zákona z příjmů. Případně zda je kabel součástí

Více
07.04.2017

Náklady na trvalé odnětí půdy po datu zařazení komunikace do užívání

Odvody za odnětí zemědělské půdy jsou dle § 47 odstavec 1 písmeno c) prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. součástí ocenění majetku a nemohou být účtovány jako provozní náklad a to

Více
28.03.2017

Prodej domu nepodnikatelem, parkoviště jako nemovitost

Prodej nemovité věci, tedy i rodinného domu je od daně z příjmů osvobozen přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva a jejich prodejem dobu 5 let. Pokud tato podmínka není splněna, osvobozuje

Více
28.03.2017

Geologický průzkum přenesení daňové povinnosti

Zvláštní režim přenesení daňové povinnosti se použije u stavebních nebo montážních prací, které jsou zařazeny v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA v kódech 41-43.


Více
21.03.2017

Vstupní cena domu pro stanovení odpisů

Při zahájení nájmu a započetí daňového odepisování je nutné pořizovací cenu rozdělit a pozemek i dům evidovat jako samostatné majetky. Při rozdělování ceny doporučuji postupovat podle prováděcí

Více
21.03.2017

Osvobození pozemku po pozemkových úpravách

Od daně z příjmu je osvobozen příjem z prodeje pozemků, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva a jejich prodejem dobu 5 let. Tato podmínka zůstane splněna, pokud při změně územního plánu a

Více
20.02.2017

Nájem domu - krácení odpočtu DPH

Zákon o DPH posuzuje náklady vynaložené na technické zhodnocení, tedy i na rekonstrukci, jako samostatný dlouhodobý majetek. Tazatel uvádí, že si z výdajů na rekonstrukci vlastník domu uplatňoval

Více
20.02.2017

Rekonstrukce kosmetického salonu

Výdaje vynaložené na rekonstrukci ( včetně výdajů na vybudování kanalizace a přívodu el. energie) jsou z pohledu zákona o DPH považovány za výdaje na technické zhodnocení a budou zvyšovat pořizovací

Více
20.02.2017

Nákup pozemku

Zákon o daních z příjmů pozemky nedefinuje jako hmotný majetek. Podle tohoto zákona tedy pozemky nejsou hmotným majetkem, a to ani majetkem vyloučeným z odpisování. Není-li pozemek definován jako

Více
02.02.2017

Bytový dům – pronájem a DPH

Z pohledu zákona o DPH tazatel poskytuje nájemcům dva druhy služeb. Služby, které jsou zdanitelným plněním a služby osvobozené od DPH.


Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA