Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

23.06.2017

Pronájem nebytových prostor plátcům i neplátcům a režim krácení DPH

Společnost s ručením omezeným vlastní nemovitost, kterou pronajímá plátcům DPH s daní z přidané hodnoty a neplátcům DPH účtuje nájem osvobozený od daně. Mimo tuto činnost plátce vykonává jiné činnosti

Více
23.06.2017

Pronájem nemovitosti před registrací k DPH, krácení nároku na odpočet?

Nájemné, které bylo přijato před registrací k dani z přidané hodnoty, nebude mít vliv na výši krátícího koeficientu dle § 76 zákona o DPH.


Více
14.06.2017

DPH u stavebního pozemku

Z pohledu zákona o DPH je pozemek považován za zboží. U zboží se dle § 47 odstavec 3 uplatňuje základní sazba daně. Výjimkou je zboží uvedené v přílohách č. 3 a v 3a. Zde se uplatní první nebo druhá

Více
14.06.2017

Výstavba bytového domu

Příjmy z prodeje jednotek budou podléhat zejména dani z přidané hodnoty a dani z příjmů. Dále se stavebníci stanou poplatníky daně z nemovitých věcí a je možné, že se na převod jednotek bude vztahovat

Více
29.05.2017

Odstupné za předčasné vypovězení nájemní smlouvy

Zákon o daních z příjmů stanovuje pouze daňový režim odstupného za uvolnění bytu. Odstupné u nebytových prostor daňový zákon neupravuje. Podnikatelé musí vycházet z § 47 prováděcí vyhlášky č. 500/2002

Více
29.05.2017

Výměna oken - technické zhodnocení nebo oprava

Technickým zhodnocením se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého

Více
29.05.2017

Převod nemovitosti ze SRO

Převést majetek společnosti s ručením omezeným na společníky je možné několika způsoby:


Více
15.05.2017

Přeložka inženýrských sítí u vlastníka majetku

Technických zhodnocením se dle § 33 odstavec 1) zákona o daních z příjmů rozumí VÝDAJE na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku. Pokud vlastník

Více
09.05.2017

Vstupní cena nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí je dle pokynu Generálního finančního ředitelství D–22 daňovým výdajem v případě, že není součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku podle právních předpisů

Více
25.04.2017

Daň z nabytí nemovitých věcí u inženýrské sítě

Obecně je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku, stavbě nebo jednotce.


Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA