DPH při prodeji budovy

Datum: 04.09.2023

Dotaz:

Vlastníme budovu, ve které se nachází prodejna potravin a provozovna restaurace. Objekt se rozhodl odkoupit jeden obchodní řetězec. K budově, která je evidována na účtu 021, patří technologie chlazení + nakládací rampa (kovová konstrukce), které jsou evidované na účtu 022. Bude sepsána kupní smlouva na budovu včetně technologie a rampy, ve které požadujeme uvést specifikaci ohledně DPH a to, že budova je osvobozena dle §56. A náš dotaz je ohledně DPH technologie a rampy. Domníváme se správně, že oboje bude ve stejném režimu DPH jako stavba, tedy osvobozeno nebo je potřeba z prodeje technologie a rampy odvést DPH?

Odpověď:

Převod stavby pevně spojené se zemí uskutečněný po uplynutí 5 let zejména od vydání kolaudačního souhlasu, případně od prvního užívání je dle § 56 odstavec 3 zákona o DPH osvobozen od daně z přidané hodnoty. Určitým vodítkem pro odpověď na otázku, zda je možné rampu a technologii chlazení považovat za součást stavby nalezneme v prováděcím nařízením rady EU č. 282/2011, článek 13b:

Pro účely směrnice 2006/112/ES se za „nemovitost“ považuje:

a) každá určitá část země na povrchu nebo pod ním, k nimž lze založit vlastnické právo a držbu;

b) každá budova nebo stavba spojená se zemí nebo v zemi nad úrovní moře nebo pod ní, kterou nelze snadno rozebrat nebo přemístit;

c) každý prvek, který byl nainstalován a tvoří nedílnou součást budovy nebo stavby, bez něhož by budova nebo stavba byla neúplná, jako například dveře, okna, střechy, schodiště a výtahy;

d) každý prvek, zařízení nebo stroj trvale nainstalovaný v budově nebo stavbě, které nelze přemístit bez zničení nebo změny budovy nebo stavby.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud rampa a technologie jsou pevně spojené s budovou, nelze je snadno přemístit (z hlediska úsilí a vynaložení nezanedbatelných nákladů) jsou považovány za součást budovy a jejich převod bude při splnění podmínek § 56 odstavec 3 osvobozen od DPH.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.