Výstavba skladovací haly - odpisové skupiny

Datum: 04.09.2023

Dotaz:

Účetní jednotka zařazuje do majetku nově vystavenou skladovací halu s administrativní přístavbou. Součástí předmětu smlouvy o dílo bylo také vyhotovení kanalizace dešťové, splaškové, dále sprinklerovy nádrže a sadové úpravy. Prosím o radu, do jakých odpisových skupiny zmíněné majetky zařadit.

Odpověď:

Při zařazování sprinklerových nádrží vycházíme z vysvětlivek k příloze číslo 1 zákona o daních z příjmů, které stanoví, že nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla. Sprinklerové nádrže jsou součástí požárního systému budovy, který předepisuje zákon o požární ochraně. Protipožární systémy jsou nedílnou součástí budov, protože umožňují jejich funkci.

Kanalizační i vodovodní přípojky jsou samostatným majetkem, protože tak stanovuje v § 3 odstavec 1 a 2) zákona o vodovodech a kanalizacích. Přípojky se odepisují jako samostatný majetek ve čtvrté odpisové skupině. (Kanalizační přípojka CZ-CC 222311, vodovodní přípojka CZ-CC 222211)

Sadové úpravy spočívající v modulaci terénu, výsadbou parkové zeleně bývají obvykle dle provedení přímým nákladem. Součástí sadových úprav mohou být i drobné stavby, jako jsou opěrné zídky a oplocení a podobně. Drobné stavby se do majetku zařazují jednotlivě a odepisují se jako samostatný majetek.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.