Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

29.05.2017

Odstupné za předčasné vypovězení nájemní smlouvy

Zákon o daních z příjmů stanovuje pouze daňový režim odstupného za uvolnění bytu. Odstupné u nebytových prostor daňový zákon neupravuje. Podnikatelé musí vycházet z § 47 prováděcí vyhlášky č. 500/2002

Více
29.05.2017

Výměna oken - technické zhodnocení nebo oprava

Technickým zhodnocením se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého

Více
29.05.2017

Převod nemovitosti ze SRO

Převést majetek společnosti s ručením omezeným na společníky je možné několika způsoby:


Více
15.05.2017

Přeložka inženýrských sítí u vlastníka majetku

Technických zhodnocením se dle § 33 odstavec 1) zákona o daních z příjmů rozumí VÝDAJE na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku. Pokud vlastník

Více
09.05.2017

Vstupní cena nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí je dle pokynu Generálního finančního ředitelství D–22 daňovým výdajem v případě, že není součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku podle právních předpisů

Více
25.04.2017

Daň z nabytí nemovitých věcí u inženýrské sítě

Obecně je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku, stavbě nebo jednotce.


Více
25.04.2017

Odpis datové sítě

Při rozhodování, zda bude optický kabel účtován do nákladů anebo bude odepisován, je důležitým hlediskem, zda tento kabel je hmotným majetkem z pohledu zákona z příjmů. Případně zda je kabel součástí

Více
07.04.2017

Náklady na trvalé odnětí půdy po datu zařazení komunikace do užívání

Odvody za odnětí zemědělské půdy jsou dle § 47 odstavec 1 písmeno c) prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. součástí ocenění majetku a nemohou být účtovány jako provozní náklad a to

Více
28.03.2017

Prodej domu nepodnikatelem, parkoviště jako nemovitost

Prodej nemovité věci, tedy i rodinného domu je od daně z příjmů osvobozen přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva a jejich prodejem dobu 5 let. Pokud tato podmínka není splněna, osvobozuje

Více
28.03.2017

Geologický průzkum přenesení daňové povinnosti

Zvláštní režim přenesení daňové povinnosti se použije u stavebních nebo montážních prací, které jsou zařazeny v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA v kódech 41-43.


Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA