Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

06.11.2017

Prodej nemovitosti přes akciovou společnost

Nákup a prodej nemovité věci má jiny daňový režim než převod akcií obchodní korporace.


Více
06.11.2017

Pronájem nemovité věci - daň z příjmu

Základ daně z příjmů právnických osob se dále nedělí na dílčí základy daně dle kategorií příjmů tak jako je známe u fyzických osob. Základem daně právnické osoby budou jak příjmy ze zprostředkování,

Více
06.11.2017

Nákup pozemků a výstavba bytového domu

Pozemky, které nejsou považovány za zásobu se evidují v rozvaze v aktivech pod položkou - B.II.1.1. Tomu odpovídá zaúčtování na účtu skupiny 03 obvykle na účet 031. Pozemky na tento účet účtují

Více
24.09.2017

Sazba DPH u rekonstrukce chodníčku k bytovému domu

Stavební nebo montážní práce provedené na již dokončené stavbě pro bydlení podléhají snížené sazbě DPH. Za stavbu pro bydlení považuje zákon o DPH bytový dům, ale také stavby, které slouží k využití

Více
24.09.2017

DPH při prodeji stavebních pozemků

Daňové zákony definují obchodní majetek různým způsobem. Obchodní majetek, tak jak je zmiňován v dotazu vychází z definice zákona o daních z příjmů a jedná se o majetek o kterém je účtováno nebo je

Více
24.09.2017

Fakturace nájmu neplátci DPH

Nájem nemovité věci je s určitými výjimkami osvobozen od DPH dle § 56a zákona o DPH. Nájem, který je účtován neplátci DPH, je od daně osvobozen vždy. Pokud je nemovitá věc pronajímána plátcům pro

Více
21.08.2017

Prokázání vstupní ceny dlouhodobého majetku

Správce daně je oprávněn vyzvat dle § 92 odstavec 4 daňového řádu daňový subjekt k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně a daňový subjekt má dle § 92 odstavec 3 daňového řádu

Více
21.08.2017

DPH z nemovité věci - vrácení do 10 let od pořízení

Vypořádáním společného jmění manželů dojde k vyřazení nemovitosti z obchodního majetku plátce. Trvalé vyřazení majetku je považováno dle § 13 odstavec 5 zákona o DPH za dodání zboží a vzniká zde

Více
21.08.2017

Rozdělení příjmů ve spoluvlasnictví

Zákon o daních z příjmů rozlišuje příjem dosahovaný spoluvlastníky a příjem dosahovaný manželi ze společného jmění.


Více
21.08.2017

Převod inženýských sítí

Společnost A buduje inženýrské sítě na svých pozemcích a zároveň na pozemcích společnosti B. Náklady na stavbu budou rozdělovány v poměrné výši. část nákladů připadající na vybudování sítí na

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA