Daňový výdaj na nákup pozemku

Datum: 22.09.2023

Dotaz:

Chtěli bychom koupit pozemek do majetku OSVČ - fyzická osoba, účetní evidence. Pozemky se prý neodepisují. To se dává kupní cena celá do výdajů najednou? Mohu koupit pozemek na pronájem, nebo za účelem umístění mobilní kanceláře? Je možné dát do výdajů zálohu na pozemek?

Odpověď:

Zákon o daních z příjmů umožňuje v § 26 odepisovat pouze hmotný majetek, tj majetek vyjmenovaný v § 26 odstavec 2. Jedná se zejména o samostatné hmotné movité věci s cenou vyšší než 80 000 Kč, budovy a stavby bez ohledu na cenu, pěstitelské celky, dospělá zvířata a další. Zákon pozemky neřadí do kategorie hmotného majetku, a proto je nelze odepisovat.

Fyzická osoba může výdaj na pořízení pozemku uplatnit jako daňový až v okamžiku prodeje pozemku, a to maximálně do výše tržby dosažené z prodeje, přičemž k dosažené ztrátě se nepřihlíží.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.