Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

24.05.2023

Částečný prodej pozemku

Ano, vaše úvaha je správná. Celková pořizovací cena se rozdělí poměrem výměry nově vzniklých pozemků. Tímto způsobem se ocení pozemek určený, k prodeji, ale také i pozemek zůstávající v 

Více

24.05.2023

Vyřazení staveb z evidence dlouhodobého majetku

Zákon o účetnictví stanovuje v § 7 povinnost sestavovat účetní závěrku tak, aby podávala věrných a poctivý obraz předmětu účetnictví. S ohledem na uvedený princip, musí být majetek vyřazován

Více

04.05.2023

Prodej nemovitosti po ukončení registrace k DPH

Při prodeji nemovitosti, který uskuteční neplátce po zrušení registrace k DPH nevznikne žádná povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty.  Tato povinnost nastane dříve, v 

Více

01.05.2023

Vstupní cena u zděděné nemovitosti

Účetní jednotky oceňují bezúplatně nabytý majetek dle §25 odstavec 1 písmeno l) zákona o účetnictví reprodukční pořizovací cenou. Dle § 25 odstavec 5 písmeno b) se jedná o cenu, za kterou by byl

Více

27.04.2023

Přijatá bezúročná zápůjčka na rekonstrukci nemovitosti k pronájmu

Zákon o daních z příjmů považuje za příjem jak peněžní, tak i nepeněžní plnění (majetkový prospěch). Z judikatury Nejvyššího správního soudu (např. 1 Afs 106/2004-57) vyplývá, že majetkovým

Více

14.04.2023

Rozdělení kupní ceny pozemku a stavby pro účely odepisování

Odpisy lze uplatňovat pouze u hmotného majetku, tedy jen ze staveb. Pozemky zákon o daních z příjmů za hmotný majetek nepovažuje a neodepisují se. Pro účely stanovení vstupní ceny pro

Více

14.04.2023

Stanovení vstupní ceny u pronajaté stavby

Zákon o daních z příjmů stanovuje způsob určení vstupní ceny pro účely odepisování dle doby, která uplynula mezi pořízení nemovité věci a zahájením pronájmu. Poplatník, který započal byt

Více

28.03.2023

Kombinace paušálních výdajů

Ano, Vaše úvaha je správná. Poplatník, který bude provádět kresličské práce na základě živnostenského oprávnění uplatní výdaje paušálem ve výši 60%, maximálně však do částky 1 200 000 Kč.

Více

28.03.2023

DPH u stavebních platů - právo stavby

Úplata za zřízení práva stavby se obecně zdaňuje dle § 21 odstavec 2 zákona o DPH jednorázově obvykle při předání pozemku do užívání stavebníkovi. Generální finanční ředitelství připouští v

Více

15.03.2023

Fond oprav a technické zhodnocení společných částí domu

Mezi provozní výdaje vlastníka jednotky patří mimo jiné příspěvky do fondu oprav hrazené na účet společenství vlastníků jednotek. Platby jsou na straně poplatníka, který nevede účetnictví daňovým

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.