Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

04.06.2024

Holding a převod nemovitosti

Nepeněžitý vklad je u nabyvatele (dceřiné společnosti) evidován a účetně odepisován z reálné ceny.Více
04.06.2024

Prodej firemní nemovitosti

Dodání nemovitých věcí je osvobozeno od daně z přidané hodnoty po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního rozhodnutí, případně od vydání kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně

Více

04.06.2024

DPH a prodej majetku pod §10

Příjem z podnikáníVíce
04.06.2024

Snížení pořizovací ceny budovy

Při zařazování majetku se vychází ze dvou ustanovení zákona o daních z příjmů. Dle § 26 se za samostatné hmotné movité věci považují také výrobní zařízení,

Více

15.04.2024

Odpisy majetku - bytu vč. podílu na pozemku

Při zahájení nájmu a započetí daňového odepisování je nutné pořizovací cenu rozdělit, a pozemek i byt evidovat jako samostatné majetky. Při rozdělování ceny doporučuji postupovat podle prováděcí

Více

09.04.2024

obchodník s podíly na nemovitostech, účetní a daňové aspekty – zásoby

S navrhovaným postupem lze souhlasit. Nemovité věci lze evidovat jako zásoby za podmínky, že jsou určeny k dalšímu prodeji v nezměněném stavu a nejsou využívány k jinému 

Více

01.04.2024

Osvobození od DPH při prodeji nemovitosti

Dodání nemovitých věcí je osvobozeno od daně z přidané hodnoty po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního rozhodnutí, případně od vydání kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně

Více

31.03.2024

Přípravné a bourací práce na pozemku pro výstavbu nového RD a sazba DPH

Snížená sazba daně se dle § 49 zákona o DPH uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavba rodinného domu jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2. Snížená sazba

Více

13.03.2024

Výměna gumové soklové lišty za keramický obklad

Oprava je činnost, kterou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do předchozího nebo provozuschopného stavu. Přitom uvedením do

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.