Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

25.09.2021

Osvobození od DPH při prodeji podkrovního bytu

Dodání nemovitých věcí je dle § 56 odstavec 3 zákona o DPH osvobozeno od daně po uplynutí 5 letVíce
25.09.2021

TZ budovy, dotace, účtování souvisejících nákladů

Náklady související s pořízením hmotného majetku stanovují účetní předpisy. Konkrétně pro podnikatele je to vyhláška č. 500/2002 Sb.Více
22.09.2021

Vydání pozemku z restituce na základě soudního rozsudku

Společnost s ručením omezeným eviduje na účtu 031 pozemky v pořizovací ceně 6 mil Kč. Na základě restitučního zákona má SRO povinnost jeden z pozemků vydat. V účetnictví se

Více

22.09.2021

Odpočet DPH u bytového domu

Ano, společnost bude mít při pořízení bytového domu plný nárok na odpočet. Následně po dobu 10ti let bude provádět úpravu odpočtu dle § 78a zákona o DPH, při splnění těchto podmínek:Více
10.09.2021

Sazba DPH při stavebních pracích na RD - dodání materiálu

První snížená sazba daně ve výši 15% se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení

Více

08.09.2021

Stanovení sazby daně z nemovitých věcí u staveb

Zákon o dani z nemovitých věcí rozlišuje sazbu daně dle skutečného užívání stavby. Pro stanovení výše daně není podstatný vztah mezi nájemcem a podnájemcem –  v daném případě vztah mezi

Více

12.08.2021

Nákup a prodej nemovitosti - podnikání nebo ostatní příjem?

Zákon o daních z příjmů rozlišuje různé kategorie příjmu a každá kategorie příjmu má různý způsob zdanění. Příjem fyzické osoby prodávající zrekonstruovaný dům může být buď příjmem ze samostatné

Více

21.07.2021

Odepisování okapového chodníku

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na

Více

02.07.2021

Prodej stavebního pozemku územní samosprávným celkem

Předmětem daně z přidané hodnoty jsou až na výjimky transakce, které uskuteční osoba povinná k dani, která v tomto postavení při daném úkonu jedná. Obec při prodeji pozemků může jednat jak v

Více

21.06.2021

Telekomunikační rozvody v cizí budově

V souladu s ustanovením § 509 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platí, že: „Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty,

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.