Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

13.01.2023

Daňové výdaje na opravy na základy smlouvy o služebnosti

Výdaje na opravy přístupu k pronajatým garážím vyplývající ze smlouvy o služebnosti, jsou výdajem vynaloženým na dosahování zdanitelných příjmů ve smyslu § 24 odstavec 1 zákona o daních z 

Více

23.12.2022

Zajištění daně

K zajištění daně z příjmů fyzických osob, z nichž není daň vybírána srážkou, jsou plátci daně při výplatě povinni srazit zajištění daňovým nerezidentům ze států mimo EU a EHS nejobvykleji ve výši

Více

23.12.2022

Výměna oken v pronajatém prostoru

Výdaje vynaložené na výměnu oken mohou být považovány za opravu nebo za technické zhodnocení. Každá z obou kategorií se do nákladů promítá jiným způsobem. Výdaje vynaložené na opravu se

Více

11.12.2022

Dědictví po strýci v Rakousku a prodej bytu z dědictví v Rakousku

Bezúplatné příjmy v podobně nabytí dědictví jsou v České republice zcela osvobozeny, bez ohledu na příbuzenský vztah k osobě, od níž pocházejí či jakékoliv další případné podmínky.

Více

11.12.2022

Nová výstavba RD s nebytovým prostorem

První snížená sazba daně se dle § 49 odstavec 3 zákona o DPH uplatní u dodání stavby pro sociální bydlení. V daném případě je předmětem výstavby rodinný dům, ne samostatné bytové jednotky. Z

Více

25.11.2022

DPH a prodej rekreačního domu developerem

Plátce daně z přidané hodnoty má dle § 72 zákona o DPH nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije zejména pro účely

Více

23.11.2022

Pronájem vlastní nemovitosti

Fyzická osoba poskytující ubytovací služby má několik možností, jak stanovit daňový základ a výši daně.Více
14.11.2022

Stanovení ceny darem nabyté nemovitosti při vložení z RČ do IČ

Příjem ve formě darovaného majetku je dle § 10 odstavec 3 písmeno c) bod 1 osvobozen od daně z příjmů, pokud se jedná o dar od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o

Více

14.11.2022

Přestavba rodinného domu

Podmínky nároku na odpočet upravuje zákon o DPH v § 72. Zákon zde umožňuje plátcům odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění, které v rámci svých ekonomických činností použijí pro

Více

30.10.2022

Uplatnění příjmů z prodeje pozemků na bytové potřeby

V dílčím základu daně dle § 10 se zdaňují ostatní příjmy. Jedná se o zbytkovou kategorii příjmů, které nejsou příjmem ze závislé činnosti, příjmem z podnikání, příjmem z kapitálového

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.