Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

15.01.2021

DPH u převodu bytu - časový test osvobození od DPH

Nemovité věci vyjmenované v § 56 odstavec 5 zákona o DPH podléhají při převodu dani z přidané hodnoty prvních 5 let od vydání kolaudačního souhlasu. Po uplynutí pětileté lhůty je dodání bytové

Více

30.12.2020

Daňový pohled na zabudované věci do najaté stavby.

Součástí věci je dle § 505 občanského zákoníku vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Není pravda, že každé upevněné zařízení je

Více

30.12.2020

Vrácení nároku na odpočet při vyřazení dílny z obchodního majetku.

Plátce DPH má povinnost upravit již uplatněný odpočet daně z přidané hodnoty, pokud v následujících letech po roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu

Více

06.12.2020

Technické zhodnocení na cizím majetku

Při ukončení nájmu bude zůstatková cena doposud neodepsaného technického zhodnocení na straně nájemce daňovým nákladem pouze do výše přijaté náhrady od pronajímatele.Více
06.12.2020

Odstupné při ukončení nájemní smlouvy a DPH

Z popsané situace je zřejmé, že nájemní smlouva k 30.9.2020 zanikla a zemědělská firma obdržela odstupné. Následně byla uzavřená nová nájemní smlouva, možná pouze ústně, případně

Více

25.11.2020

Sazba DPH u rekonstrukce garáže a zámkové dlažby u rodinného domu.

První snížená sazba daně (15%) se dle § 48 uplatní při poskytnutí stavebních prací provedených na dokončené stavbě pro sociální bydlení. Stavbou pro sociální bydlení rozumí zákon nejen stavbu

Více

25.11.2020

Parkovací oblouk - samostatný movitý majetek

Parkovací oblouk pevně zamontovaný do dlažby je stavbou. Stavby jsou, na rozdíl od samostatných movitých věcí, považovány za hmotný majetek vždy bez ohledu na ocenění. Proto v účetnictví bude každý

Více

15.11.2020

Rekonstrukce budovy - závěrečný úklid

Výdaje vynaložené pořízení nových oken, podlah a osvětlení jsou (pokud se nejedná o opravy) technickým zhodnocením. Do pořizovací ceny je nutné zahrnout nejen samotné montážní práce, ale i veškeré

Více

15.11.2020

Oplocení hřiště

Dle § 505 občanského zákoníku je součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Obvykle hřiště nebude demontáží oplocení a

Více

25.10.2020

Bezúplatný převod bytu ze SRO

Bezúplatné nabytí bytové jednotky je na straně společníků příjmem. Pokud se jedná o příjem z nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.