Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

29.11.2017

Demolice stavby z důvodu nové výstavby

Zákon o daních z příjmů uvádí v § 29 odstavec 1) poslední věta), že v případě stavebního díla odpisovaného podle zákona o daních z příjmů, které je likvidováno v souvislosti s výstavbou nového

Více
29.11.2017

Zařazení hmotného majetku

Pozemky pořízené kupní smlouvou nelze zařazovat do majetku v ceně stanovené znaleckým posudkem. Pořizovací cenou bude cena kupní. Pokud není v kupní smlouvě cena stavby a pozemku uvedena samostatně,

Více
24.11.2017

Předmět podnikání : Nákup a prodej nemovitostí

Do obchodního rejstříku není nutné zapisovat konkrétní živnost. Obvykle se do OR zapisuje předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. To

Více
16.11.2017

Účetní a daňové odpisy u technického zhodnocení

Účetní odpisy vyjadřují opotřebení majetku v průběhu času. Způsob výpočtu účetních odpisů je plně v kompetenci účetní jednotky a měly by být stanoveny s ohledem na základní účetní zásady tak, aby

Více
16.11.2017

Daňový doklad - přenesená povinnost - stavba pro sociální bydlení

Zákon o dani z přidané hodnoty v § 49 odstavec 1 stanovuje, že první snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro

Více
16.11.2017

Směna pozemků

1. Jakou cenou máme ocenit směněné pozemky od FO?


Více
06.11.2017

Prodej nemovitosti přes akciovou společnost

Nákup a prodej nemovité věci má jiny daňový režim než převod akcií obchodní korporace.


Více
06.11.2017

Pronájem nemovité věci - daň z příjmu

Základ daně z příjmů právnických osob se dále nedělí na dílčí základy daně dle kategorií příjmů tak jako je známe u fyzických osob. Základem daně právnické osoby budou jak příjmy ze zprostředkování,

Více
06.11.2017

Nákup pozemků a výstavba bytového domu

Pozemky, které nejsou považovány za zásobu se evidují v rozvaze v aktivech pod položkou - B.II.1.1. Tomu odpovídá zaúčtování na účtu skupiny 03 obvykle na účet 031. Pozemky na tento účet účtují

Více
24.09.2017

Sazba DPH u rekonstrukce chodníčku k bytovému domu

Stavební nebo montážní práce provedené na již dokončené stavbě pro bydlení podléhají snížené sazbě DPH. Za stavbu pro bydlení považuje zákon o DPH bytový dům, ale také stavby, které slouží k využití

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA