Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

20.06.2018

Sazba daně u rekonstrukce koupelny v domě pro bydlení

První sníženou sazbu daně (15% ) uplatní plátce při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě pro bydlení nebo pro sociální bydlení.Více
13.06.2018

Vliv rozdělení budovy na jednotky na osvobození při prodeji

Prodej budovy, která byla kolaudována v roce 1920, bude osvobozen od daně. Zákon o DPH nedává přímou odpověď na otázku, zda se osvobození bude vztahovat i na prodej 36ti jednotek vzniklých

Více

04.06.2018

Pronájem nemovitých věcí

Zákon o daních z příjmů rozděluje příjmy na jednotlivé druhy:Více
04.05.2018

DPH u prodeje pozemku s tenisovým kurtem

Dani z přidané hodnoty podléhají při převodu stavební pozemky. Stavebním pozemkem rozumí zákon o DPH v § 56 odstavec 2 pozemek, na kterém může nebo má být zhotovena stavba pevně spojená se

Více

04.05.2018

Zařazení a odpisy nebytového prostoru

O nemovitých věcech, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se účtuje ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Ve vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí je toto

Více

17.04.2018

Odvětrávané šatní skříně a zařazení do majetku

Klimatizace sloužící šatním skříňkám může být dle provedení buď:Více
17.04.2018

Oprava provozovny, která není v majetku sdružení FO

Stavební zásahy na nemovité věci je z pohledu daně z příjmu nutné rozlišovat na opravy a technické zhodnocení.Více
04.04.2018

Daňové odpisy při změně účelu budovy

Administrativní budovy jsou zařazené do šesté odpisové skupiny s dobou odepisování 50 let.  V roce pořízení budovy měl být daňový odpis vypočten sazbou odpovídající šesté odpisové skupině

Více

04.04.2018

Daňové odpisy nepoužívaného rodinného domu

Podnikatel může daňově odepisovat rodinný dům, pokud ho používá nebo bude používat k dosáhování zdanitelných příjmů. Odpisy lze uplatnit i za roky, ve kterých podnikatel příjem z 

Více

02.03.2018

Zařazení optického kabelu do majetku.

Výdaje vynaložené na pořízení hmotného majetku není možné od daňového základu odečítat přímo, hmotný majetek je nutné odepisovat.  Zákon o daních z příjmů pod pojmem hmotný majetek rozumí

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.