Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

10.10.2019

Pozemky stavební a nestavební - práce na pozemcích, možnost odpočet DPH?

Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije zejména pro účely uskutečňování zdanitelných plnění. U plnění, která

Více

19.09.2019

Čerpání rezervy na opravu majetku, která byla tvořena od roku 1994 (9/2019)

V roce 1994 neomezoval zákon o rezervách poplatníky v délce tvorby rezervy na opravu, ani v délce jejího čerpání. Změnu přinesla až novela č. 211/1997 Sb., ve které zákonodárce

Více

19.09.2019

Odepisování autobusové zastávky

Zákon o daních z příjmů zahrnuje stavby bez ohledu na výši vstupní ceny mezi hmotný majetek. Stavbou se dle § 2 odstavec 3 stavebního zákona rozumí veškerá stavební díla, která vznikají

Více

28.08.2019

Prodej domu s pozemkem

Pořizovací (kupní) cena pozemku je u fyzické osoby daňově relevantním nákladem maximálně do výše dosaženého příjmu prodejem. Ztrátu z prodeje pozemku nelze dle § 24 odstavec 2 písmeno t) bod 5

Více

28.08.2019

Odpočet DPH při pořízení bytového prostoru k pronájmu

Dlouhodobý nájem je plátce oprávněn zdaňovat pouze, pokud je nájemce plátcem DPH a současně nájemce využívá předmět nájmu k uskutečňování ekonomické činnosti. Obvykle pronajímatelé zapomínají,

Více

28.08.2019

Vrácení odpočtu DPH při osvobozeném prodeji nemovité věci

Při pořízení souboru pozemků za jednotnou cenu měla společnost postupovat v roce 2014 dle § 61a vyhlášky 500/2002 Sb, která stanoví, povinnost rozdělit vstupní cenu jednotlivých pozemků

Více

24.07.2019

Vyřazení stroje do osobního vlastnictví

Zákon o daních z příjmů v § 4 odstavec 4) považuje u fyzické osoby za obchodní majetek část majetku, o které bylo nebo je účtováno, anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení

Více

24.07.2019

Prodej pozemku nabytého vkladem

U vkladů pozemků, které společník (fyzická osoba) neměl vložené do obchodního majetku a vlastnil je po dobu kratší než 5 let, se jako výdaj použije dle § 24 odstavec 2 písmeno ta) původní

Více

08.07.2019

Převod nemovitosti z vlastního jmění na jediného společníka 7/2019

Převod jmění na společníka upravuje zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Společníci obchodní společnosti mohou rozhodnout, že se obchodní společnost zruší bez likvidace a že jmění

Více

05.06.2019

Nedokončená výroba - stavba rodinného domu 6/2019

Účetnictví má být věrným obrazem skutečnosti, jeho úkolem je zobrazit to, co se ve skutečnosti stalo. Stavební firma bude o nedokončené výrobě účtovat ve všech případech, kdy k rozvahovému dni bude

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.