Zdanění příjmů z nájmu - SJM

Datum: 14.11.2023

Dotaz:

Manželé vlastní v SJM byt, který budou pronajímat. K příjmům z nájmu chtějí uplatnit skutečné výdaje (např. odpisy bytu). Může se manžel a manželka střídat ve zdaňování těchto příjmů z nájmu např. po roce? Příjmy za rok 2023 zdaní manžel ve svém DP a příjmy z nájmu za rok 2024 manželka? Bude manželka volně pokračovat v odpisech bytu dle odpisového plánu?

Odpověď:

Příjmy z nájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů se dle § 9 odstavec 2 zákona o daních z příjmů, zdaňují vždy u jednoho z nich. Je na vůli manželů, kdo příjmy z nájmu uvede ve svém daňovém přiznání, a ten taktéž uplatňuje veškeré výdaje včetně odpisů. V případě, že dojde ke změně osoby, která zdaňuje společné příjmy, dojde také ke změně osoby, která uplatňuje odpisy. Druhý z manželů pokračuje v odepisování, tak jako by k žádné změně nedošlo.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.