Sazba DPH u stavebních prací na rodinném domu.

Datum: 25.01.2024

Dotaz:

Dobrý den. 1) Naše společnost s.r.o., plátce DPH vlastní objekt, který je v KN zapsaný jako rodinný dům, který pronajímáme fyzické osobě k trvalému bydlení. Na tomto objektu byly provedeny stavebně montážní práce firmou (plátci DPH). Daňový doklad nám byl vystaven v RPDP. Jaká výše sazby má být použita ? 2) Naše společnost s.r.o., plátce DPH vlastní objekt, který je v KN zapsaný jako rodinný dům a je využíván celý k naší ekonomické činnosti (slouží jako kanceláře). Ale je dále celý pronajímán jiné právnické osobě (plátci DPH). Jaká sazba bude použita u stavebně montážních prací v tomto případě ? Řídí se v obou případech výše sazby DPH zápisem v KN ? Děkuji.

Odpověď:

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě rodinného domu se VŽDY uplatní snížená sazba daně z přidané hodnoty bez ohledu, k jakému účelu se stavba skutečně užívá, případně bez ohledu na osobu, která stavbu vlastní. Dle § 48 odstavce 1 a 2 zákona o DPH je podstatné, aby stavba rodinného domu odpovídala vymezení stavebního zákona, přičemž stavební zákon rodinným domem rozumí stavbu pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží bydlení, a která má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nebo třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.