Prodej nemovitosti po ukončení registrace k DPH

Datum: 04.05.2023

Dotaz:

Firma plátce DPH si koupila před lety od neplátce nemovitost, kterou si nechala od spojené osoby (také plátce DPH) opravit a přestavět s úmyslem dalšího prodeje. Vše v režimu přenesené daňové povinnosti. Nyní tato firma dostala po roce výzvu přímo od FÚ, že již rok nevykázala žádné výstupy, zda nechce registraci k DPH zrušit. Zároveň se našel kupec na výše uvedenou nemovitost (občan, neplátce DPH). Nebude FÚ chtít po odhlášení DPH a následném prodeji tomuto občanovi i tak zaplatit DPH z tohoto prodeje?

Odpověď:

Při prodeji nemovitosti, který uskuteční neplátce po zrušení registrace k DPH nevznikne žádná povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty.  Tato povinnost nastane dříve, v okamžiku zrušení registrace DPH, kdy plátce má povinnost vrátit daň z obchodního majetku u kterého uplatnil odpočet daně.

Zákon o DPH uvádí v § 79 odstavec 2 jednotlivé kategorie majetku a výši, v jaké se uplatněný odpočet vrací:

V plné výši původně uplatněného odpočtu se vrací daň u

a) nedokončeného majetku

b) zásob

c) nezúčtovaných záloh

d) u nevyčerpaného jednoúčelového poukazu

 

U dlouhodobého majetku výše vracené daně z přidané hodnoty záleží na době, která uplynula mezi uplatněním nároku na odpočet a rokem zrušení registrace. U dlouhodobého majetku pořízeného v době delší než 5 let a u staveb v době delší než 10 let se daň nevrací. Výše vracené daně vypočte dle vzorce:

Celková uplatněná daň na vstupu x počet let zbývajících do konce opraveného období / délka opraveného období.

Délka opravného období je u staveb 10 let, u ostatního hmotného majetku 5 let. Do počtu let zbývajících do konce opravného období se zahrne i kalendářní rok, v němž se registrace ruší.

 

Příklad: Plátce daně uplatnil v roce 2019 odpočet ze stavebních prací ve výši 2 mil Kč, stavbu dokončil a v roce 2023 zrušil registraci k DPH.

V posledním daňovém přiznání vrátí uplatněný odpočet ve výši 2 mil x 6 / 10 = plátce vrátí 6/10 uplatněného odpočtu. Pro výpočet vrácení daně není podstatné, zda původní plnění bylo účtováno v klasickém režimu, nebo režimu přenesení daňové povinnosti.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.