Vyřazení staveb z evidence dlouhodobého majetku

Datum: 24.05.2023

Dotaz:

V roce 2022 společnost započala na základě souhlasu Města Brna v 02/2022 s demolicí stávajících staveb. Demolice staveb byla ukončeno k datu 30.4.2022 dle dokumentů společnosti zajišťující odstranění těchto staveb. V 08/2022 bylo vydáno sdělení Města Brna na základě kontrolní prohlídky, že na dotčených parcelách se již nenachází zmiňované stavby. Společnost tuto změnu však nepromítla do evidence katastru nemovitostí. V 10/2022 byla uzavřena kupní smlouva, na základě, které byly prodány pozemky, na kterých již zmiňované stavby dříve stály. Protože nebyla zaktualizovaná evidence KN byly stavby zaneseny i do kupní smlouvy. Kdy může společnost tyto stavby vyřadit z evidence dlouhodobého majetku, pokud nám tedy nesedí dokumenty od stavební firmy, Města Brna x KN?

Odpověď:

Zákon o účetnictví stanovuje v § 7 povinnost sestavovat účetní závěrku tak, aby podávala věrných a poctivý obraz předmětu účetnictví. S ohledem na uvedený princip, musí být majetek vyřazován ke dni jeho zániku, u staveb ke dni jejich odstranění. Neaktualizovaná evidence katastru nemovitých věcí není pro tyto účely rozhodující. 

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.