Částečný prodej pozemku

Datum: 24.05.2023

Dotaz:

Akciová společnost eviduje v účetnictví pozemky v ceně, za kterou byly pořízeny. Před prodejem dle geometrického plánu byla část pozemku prodána jiné právnické osobě a druha část tohoto pozemku zůstala společnosti a je nově pod jiným parcelním číslem. Částečné vyřazení pozemku ocením: celková pořizovací cena/celková výměra pozemku × výměra určená na prodej? Jak ocením tu část, která zůstává společnosti pod novým parcelním číslem, taky poměrem z historické pořizovací ceny?

Odpověď:

Ano, vaše úvaha je správná. Celková pořizovací cena se rozdělí poměrem výměry nově vzniklých pozemků. Tímto způsobem se ocení pozemek určený, k prodeji, ale také i pozemek zůstávající v majetku společnosti.

V odůvodněných případech, lze poměr rozdělování původní vstupní ceny určit znaleckým posudkem. Tento postup se volí v případech, kdy se hodnota oddělovaných částí výrazně liší. Například pro oddělení části pozemku určené k zastavění a části, která nelze využít (remízky, strmé srázy a podobně).

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.