Rozdělení kupní ceny pozemku a stavby pro účely odepisování

Datum: 14.04.2023

Dotaz:

Společnost koupila nemovitost, součástí jsou i samostatné pozemky. Je pochopitelné, že pozemky se musí vyloučit z kupní ceny aby se stanovila hodnota pro odepisování, otázka co s pozemkem zastavěným, na kterém nemovitost stojí, je také nutné ho vyloučit z kupní ceny? Jelikož kupní smlouva se položkově tímto nezabývá je nutný odhad. Musí se jednat o znalecký posudek, nebo si vystačíme s cenovou mapou pozemků, případně posudkem realitní kanceláře?

Odpověď:

Odpisy lze uplatňovat pouze u hmotného majetku, tedy jen ze staveb. Pozemky zákon o daních z příjmů za hmotný majetek nepovažuje a neodepisují se. Pro účely stanovení vstupní ceny pro odepisování je nutné kupní cenu rozdělit poměrem na jednotlivé stavby a pozemky. Z cenové mapy vycházet nelze. V cenových mapách je uvedena pouze cena pozemku a nezjistí se z ní hodnota stavby. Poměr obvykle vychází ze znaleckého posudku vypracovaného dle zákona o oceňování. Účetní vyhláška 500/2002 Sb., umožňuje, v § 61a odstavec 2) rozúčtovat celkovou pořizovací cenu pomocí ocenění kvalifikovaného odhadu, jenž zajistí přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě majetku, a to v případě, kdy by náklady na ocenění znalcem byly neúměrné významu ocenění.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.