Odpisy majetku - bytu vč. podílu na pozemku

Datum: 15.04.2024

Dotaz:

Hned po koupi bytu do osobního vlastnictví začal občan byt pronajímat. Účetní mu od roku 2018 uplatňovala odpisy v 5. odp. skupině z kupní ceny. Znalecký posudek si nenechala zpracovat. Je nějaký postup, kterým by se dala vyčíslit cena pozemku, když je známá kupní cena bytu vč. pozemku a na LV je stanoven podíl 13/1000 z parcely o rozloze 653 m2.

Odpověď:

Při zahájení nájmu a započetí daňového odepisování je nutné pořizovací cenu rozdělit, a pozemek i byt evidovat jako samostatné majetky. Při rozdělování ceny doporučuji postupovat podle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, a to i přesto, že tato vyhláška není pro fyzické osoby s příjmem z pronájmu povinná.

Dle § 61a odstavec 3 vyhl. č. 500/2002 Sb., se pořizovací cena rozdělí poměrem cen zjištěných ze znaleckého posudku, případně, pokud by byly náklady na ocenění znalce neúměrně vysoké, připouští vyhláška i poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny s využitím ocenění kvalifikovaným odhadem, který by se měl blížit k tržní hodnotě majetku.

Příklad: uhrazená kupní cena bytu s podílem na pozemku celkem 1 500 00 Kč.

Cena bytu zjištěná znaleckým posudkem, případně odborným odhadem 1 600 000 Kč, odhadní cena pozemku 400 000 Kč.

Poměr ceny bytu 1 600 000 Kč /(1 600 000 + 400 000) = 80%

Vstupní cena bytu bez pozemku pro účely odepisování je 1 200 000 Kč (vypočteno poměrem 1 500 000 x 80% = 1 200 000 Kč)

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.