Holding a převod nemovitosti

Datum: 04.06.2024

Dotaz:

Mateřská firma holdingu vlastní nemovitost. Nyní by chtěla tuto nemovitost vložit do nově založené dceřiné společnosti ve formě s. r. o., a to z důvodu rozložení rizika. Nemovitost je již 17 let odpisována a má zůstatkovou hodnotu 3 mil. Kč. Jaká hodnota bude považována za vklad matky do dcery a jak se bude nemovitost dále odpisovat? 1) Daná zůstatková hodnota 3 mil. a bude následně dcera pokračovat v odpisech či bude odpisovat tyto 3 mi. na dalších 30 let? 2) Nemovitost se ocení znalcem na současnou hodnotu a daná dcera bude odpisovat tuto nemovitost 30 let z ceny dle odhadu a zároveň bude mít oproti matce závazek ve výši dané odhadnuté ceny?

Odpověď:

Nepeněžitý vklad je u nabyvatele (dceřiné společnosti) evidován a účetně odepisován z reálné ceny.

Reálná cena se určuje dle § 251 zákona o obchodních korporacích na základě posudku zpracovaného znalcem. V určitých případech připouští zákon v § 469 stanovení reálné hodnoty i obecně uznávaným nezávislým odborníkem, například makléřem či vědeckou autoritou. Za určitých specifických podmínek lze ocenění převzít z účetnictví vkladatele.

Rozdílný postup je u daňových odpisů, kde dle § 30 odstavec 10 písmeno b) nabyvatel pokračuje v daňovém odepisování vkladatele.

 

Shrnutí:

Dceřiná společnost zařadí vložený majetek do účetnictví v reálné ceně stanovené znalcem. Reálná cena bude základem pro účetní odpisy.

Pro účely daňových odpisů se převezme daňová zůstatková cena od vkladatele a nabyvatel bude pokračovat v daňovém odepisování, jako by ke změně vlastnictví nedošlo.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.