DPH a prodej majetku pod §10

Datum: 04.06.2024

Dotaz:

Dobrý den, OSVČ plátce DPH poskytuje ubytování v rekreačních chatách, vede daňovou evidenci. Nyní na svou FO koupil jiný komplex chatek, který nezahrne do obchodního majetku, ale nemá v úmyslu si ho nechat k soukromým účelům, nýbrž chatky opraví a rozprodá x kupujícím. Je možné tyto prodeje uskutečnit po §10 zákona o daních z příjmů? K příjmům uplatní skutečné výdaje na koupi a opravu. Neproběhne odvod SP a ZP. Prodej však bude zatížen základní sazbou DPH na výstupu? Je případně možné si uplatnit veškeré vstupy z pořízení a oprav od plátců DPH? V případě montážních prací musí nahlásit své DIČ?

Odpověď:

Příjem z podnikání

Příjem z nákupu a prodeje chatek bude považován za podnikání, pokud tato činnost bude vykonávána samostatně, na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku, a to se záměrem provádět ji soustavně.

Soustavností se rozumí činnost trvalejšího charakteru, vykonávanou opakovaně a pravidelně, i kdyby se jednalo o činnost vykonávanou pravidelně a opakovaně vždy jednou za rok. Důležitá je také skutečnost, že subjekt má v úmyslu tuto činnost opakovat. Nejedná se tedy o činnost nahodilou, kdy je zřejmé, že subjekt, který činnost vykonává, nehodlá tuto činnost opakovat. Soustavnost je jedním ze znaků, jehož výklad má velký význam při posuzování neoprávněného podnikání.

Ostatní příjem

V kategorii ostatních příjmů budou zdaněny příjmy z prodeje chatek pouze, pokud tato činnost výše uvedené znaky podnikání nenaplňuje.

Uplatnění skutečných výdajů

U ostatních příjmů i u příjmů z podnikání lze uplatnit skutečné výdaje na koupi chatek i výdaje na jejich opravu.

Daň z přidané hodnoty

Z pohledu zákona o DPH je prodej chatek osvobozen od DPH, pokud uplynulo 5 let od vydání prvního kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně stavby.

Prodej chatek, u kterých nedošlo k podstatné změně a od první kolaudace uplynulo více než 5 let, bude osvobozen od DPH a plátce nemá nárok na odpočet DPH při nákupu stavebních prací. Nárok na odpočet DPH má plátce pouze u oprav chatek, jejichž prodej není osvobozen od DPH.

Přenesená daňová povinnost

Při poskytnutí stavebních a montážních prací mezi plátci přenáší zákon povinnost odvodu DPH z dodavatele na odběratele. V zájmu odběratele je proto poskytnout dodavateli DIČ a režim přenosu uplatnit.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.