Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

23.11.2019

DPH při prodeji novostavby nepodnikatelem.

Fyzická osoba může postavit dům v postavení nepodnikatele, občana a následně ho prodat. Při prodeji se nikdy nestane plátcem DPH. Ze zisku odvede pouze daň z příjmů, pokud pozemek, na

Více

17.11.2019

Úprava odpočtu daně u nemovitosti § 78 zák.o DPH

Zákon o DPH rozlišuje pořizování majetku vlastní činností a pořízení investice tzv. na klíč. Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností se rozumí majetek, který plátce v rámci svých

Více

10.11.2019

Prodej pronajímaných bytů manželce

Kupující bude vždy daňové odepisování začínat znovu. Základem pro výpočet odpisů bude kupní cena bez hodnoty pozemků.  Při zařazování nemovitosti pořízené koupí se takto bude postupovat mezi

Více

10.11.2019

Vykázání osvobozeného dodání nemovitosti v DPH

Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání

Více

18.10.2019

Zahájení daňového odpisování při zkušebním provozu

Majetek lze zařadit a začít odepisovat po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených

Více

10.10.2019

Pozemky stavební a nestavební - práce na pozemcích, možnost odpočet DPH?

Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije zejména pro účely uskutečňování zdanitelných plnění. U plnění, která

Více

19.09.2019

Čerpání rezervy na opravu majetku, která byla tvořena od roku 1994 (9/2019)

V roce 1994 neomezoval zákon o rezervách poplatníky v délce tvorby rezervy na opravu, ani v délce jejího čerpání. Změnu přinesla až novela č. 211/1997 Sb., ve které zákonodárce

Více

19.09.2019

Odepisování autobusové zastávky

Zákon o daních z příjmů zahrnuje stavby bez ohledu na výši vstupní ceny mezi hmotný majetek. Stavbou se dle § 2 odstavec 3 stavebního zákona rozumí veškerá stavební díla, která vznikají

Více

28.08.2019

Prodej domu s pozemkem

Pořizovací (kupní) cena pozemku je u fyzické osoby daňově relevantním nákladem maximálně do výše dosaženého příjmu prodejem. Ztrátu z prodeje pozemku nelze dle § 24 odstavec 2 písmeno t) bod 5

Více

28.08.2019

Odpočet DPH při pořízení bytového prostoru k pronájmu

Dlouhodobý nájem je plátce oprávněn zdaňovat pouze, pokud je nájemce plátcem DPH a současně nájemce využívá předmět nájmu k uskutečňování ekonomické činnosti. Obvykle pronajímatelé zapomínají,

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.