Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

01.11.2023

Přípojka s trafostanicí na najatém pozemku, daňové odpisy

Občanský zákoník v § 3054 zakotvuje od roku 2014 v českém právu tzv. superficiální zásadu. Význam superficiální zásady spočívá v tom, že stavby a rostliny, stejně jako vše ostatní, co se

Více

22.09.2023

Odpisy samostatně stojící markýzy

Markýza je lehká konstrukce, nejčastěji umisťovaná nad vchodem domu, oknem či balkonem. Často se také používá k zastínění teras nebo zastřešení pergol. Náklady na stavbu markýz bývají obvykle

Více

22.09.2023

Daňový výdaj na nákup pozemku

Zákon o daních z příjmů umožňuje v § 26 odepisovat pouze hmotný majetek, tj majetek vyjmenovaný v § 26 odstavec 2. Jedná se zejména o samostatné hmotné movité věci s cenou vyšší než 80

Více

22.09.2023

Nevyfakturovaná stavební zakázka

Náklady na zakázku, která nebude fakturována, nebyly vynaložené na dosažení zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve smyslu § 24 odstavec 1) zákona o daních z příjmů a nejsou daňově

Více

04.09.2023

DPH při prodeji budovy

Převod stavby pevně spojené se zemí uskutečněný po uplynutí 5 let zejména od vydání kolaudačního souhlasu, případně od prvního užívání je dle § 56 odstavec 3 zákona o DPH osvobozen od daně z 

Více

04.09.2023

Výstavba skladovací haly - odpisové skupiny

Při zařazování sprinklerových nádrží vycházíme z vysvětlivek k příloze číslo 1 zákona o daních z příjmů, které stanoví, že nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou

Více

16.07.2023

Oprava zpevněné plochy v najatém areálu - technické zhodnocení vs oprava

Zpevněné plochy určené pro parkování vozidel jsou obvykle stavbou, závisí to avšak na způsobu provedení. Stavbou dle § 2 odstavec 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., se rozumí veškerá stavební

Více

09.07.2023

Pronájem haly - datum povinnosti odvodu DPH

Zákon o DPH považuje v § 21 odstavec 7 jednotlivé splátky nájmu, případně podnájmu, za dílčí plnění, která jsou uskutečněná dnem uvedeným ve smlouvě. Pokud však není sjednáno datum uskutečnění

Více

08.06.2023

Sazba DPH - servis tepelného čerpadla

První snížená sazba (15 %) podle § 48 odst. 1 zákona o DPH se vztahuje na stavební nebo montážní práce provedené na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo sociální bydlení.Více
08.06.2023

Sazba DPH u stavebních prací

První snížená sazba (15 %) podle § 48 odst. 1 zákona o DPH se vztahuje na stavební nebo montážní práce provedené na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo sociální bydlení.Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.