Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

27.01.2024

Podlahová plocha jednotky - daň z nemovitosti

Základem daně u jednotek je upravená podlahová plocha. Podlahovou plochou zdanitelné jednotky se pro účely daně z nemovitých věcí od 1.1.2024 rozumí podlahová plocha:Více
27.01.2024

Sazba DPH - demolice stodoly

Při poskytnutí stavebních prací na dokončené stavbě rodinného domu se dle § 48 zákona o DPH uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba se uplatní také u stavebních prací poskytovaných na

Více

25.01.2024

Sazba DPH u stavebních prací na rodinném domu.

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě rodinného domu se VŽDY uplatní snížená sazba daně z přidané hodnoty bez ohledu, k jakému účelu se stavba

Více

05.12.2023

Přechodné ubytování zaměstnance z Ukrajiny

Zákon o daních z příjmů osvobozuje od daně ze závislé činnosti v § 6 odstavec 9 písmeno i) hodnotu přechodného ubytování za podmínek:Více
14.11.2023

Zdanění příjmů z nájmu - SJM

Příjmy z nájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů se dle § 9 odstavec 2 zákona o daních z příjmů, zdaňují vždy u jednoho z nich. Je na vůli manželů, kdo příjmy z 

Více

01.11.2023

Přípojka s trafostanicí na najatém pozemku, daňové odpisy

Občanský zákoník v § 3054 zakotvuje od roku 2014 v českém právu tzv. superficiální zásadu. Význam superficiální zásady spočívá v tom, že stavby a rostliny, stejně jako vše ostatní, co se

Více

22.09.2023

Odpisy samostatně stojící markýzy

Markýza je lehká konstrukce, nejčastěji umisťovaná nad vchodem domu, oknem či balkonem. Často se také používá k zastínění teras nebo zastřešení pergol. Náklady na stavbu markýz bývají obvykle

Více

22.09.2023

Daňový výdaj na nákup pozemku

Zákon o daních z příjmů umožňuje v § 26 odepisovat pouze hmotný majetek, tj majetek vyjmenovaný v § 26 odstavec 2. Jedná se zejména o samostatné hmotné movité věci s cenou vyšší než 80

Více

22.09.2023

Nevyfakturovaná stavební zakázka

Náklady na zakázku, která nebude fakturována, nebyly vynaložené na dosažení zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve smyslu § 24 odstavec 1) zákona o daních z příjmů a nejsou daňově

Více

04.09.2023

DPH při prodeji budovy

Převod stavby pevně spojené se zemí uskutečněný po uplynutí 5 let zejména od vydání kolaudačního souhlasu, případně od prvního užívání je dle § 56 odstavec 3 zákona o DPH osvobozen od daně z 

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.