Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

04.05.2018

Zařazení a odpisy nebytového prostoru

O nemovitých věcech, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se účtuje ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Ve vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí je toto

Více

17.04.2018

Odvětrávané šatní skříně a zařazení do majetku

Klimatizace sloužící šatním skříňkám může být dle provedení buď:Více
17.04.2018

Oprava provozovny, která není v majetku sdružení FO

Stavební zásahy na nemovité věci je z pohledu daně z příjmu nutné rozlišovat na opravy a technické zhodnocení.Více
04.04.2018

Daňové odpisy při změně účelu budovy

Administrativní budovy jsou zařazené do šesté odpisové skupiny s dobou odepisování 50 let.  V roce pořízení budovy měl být daňový odpis vypočten sazbou odpovídající šesté odpisové skupině

Více

04.04.2018

Daňové odpisy nepoužívaného rodinného domu

Podnikatel může daňově odepisovat rodinný dům, pokud ho používá nebo bude používat k dosáhování zdanitelných příjmů. Odpisy lze uplatnit i za roky, ve kterých podnikatel příjem z 

Více

02.03.2018

Zařazení optického kabelu do majetku.

Výdaje vynaložené na pořízení hmotného majetku není možné od daňového základu odečítat přímo, hmotný majetek je nutné odepisovat.  Zákon o daních z příjmů pod pojmem hmotný majetek rozumí

Více

07.02.2018

Změna odpisové skupiny u budovy

Stavební dílo (dům, budova, stavba) se dle § 30 odstavec 1) zákona o daních z příjmů, zařazuje do odpisové skupiny podle jeho hlavního užívání v souladu se stavebními předpisy. Při užívání budovy k

Více
29.01.2018

Přefakturace za vypracování plánů na opravy budovy plátci DPH

Zákon o dani z přidané hodnoty v § 36 odstavec 11) umožňuje „přefakturovat“, tedy přeúčtovat bez DPH pouze částku, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a

Více
29.01.2018

Prodej TZ a HIM zpět pronajímateli

Zákon o dani z přidané hodnoty rozlišuje okamžik zdanitelného plnění u dodání movitých a u dodání nemovitých věcí.


Více
26.01.2018

Prodej jednotky na přelomu období

Datum účetního případu při převodu vlastnictví nemovitých věcí upravuje prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb., v § 56 odstavec 10. Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA