Prodej firemní nemovitosti

Datum: 04.06.2024

Dotaz:

Společnost s r. o., plátce DPH, vlastní od r. 2007 nemovitost, ve které podniká. V roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a nová kolaudace. Letos hodlá společnost nemovitost prodat, a to celou (budovy, pozemky, ploty, zpevněná plocha). Kupcem je občan. Prodej zprostředkovává realitní kancelář, která v kupní smlouvě uvede sice výčet budov a pozemků, ale prodejní cena bude nerozklíčovaná, jen jedna. Nebude to pro nás problém při vyřazování z karet? Vyřadím vše z jednotlivých karet v PC a zůstatkovou cenu zúčtuji případně v daňovém přiznání? Účet 641 bude jen jeden. Vzhledem k tomu, že kolaudace rekonstrukce proběhla před více než 10 lety, bude prodej celého objektu osvobozen od DPH? Nemá na daně vliv to, že objekt je veden v katastru jako rodinný dům? Měli by kupující a prodávající mezi sebou udělat podrobný seznam toho, co převádějí. Některé věci z vybavení ponechá prodávající v budově (např. otop ve sklepě, koberec)?

Odpověď:

Dodání nemovitých věcí je osvobozeno od daně z přidané hodnoty po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního rozhodnutí, případně od vydání kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně dokončené nemovité věci.

Tazatel uvádí, že rozsáhlá rekonstrukce proběhla před více než pěti lety, konkrétně v roce 2011, což znamená, že podmínky pro osvobození od daně z přidané hodnoty jsou splněny.

Osvobozený bude převod budovy rodinného domu včetně pozemků, které slouží k provozu stavby, nebo plní její účel. Osvobozený bude i převod doplňkových staveb, jako je oplocení, studna, zpevněná plocha a podobně. Převod movitého vybavení, dřeva na otop bude osvobozeno jako vedlejší plnění, za podmínky, že jeho cena nebude samostatně vyčíslena.

Je obvyklé, že kupní smlouva stanoví jednotnou cenu za kompletní soubor převáděných nemovitých a movitých věcí. V účetnictví se tržba z prodeje uvede na účet 641 a současně se zaúčtuje účetní zůstatková cena vyřazeného majetku na účet 541. O rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou se upraví základ daně na daňovém přiznání.

 

Vytvoření seznamu majetku, který se má převést, je praktickým krokem, který může předejít možným sporům ohledně toho, který majetek byl nebo nebyl zahrnut do prodeje.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.