Přípravné a bourací práce na pozemku pro výstavbu nového RD a sazba DPH

Datum: 31.03.2024

Dotaz:

Stavební firma dělá přípravné práce pro stavbu nového RD (rodinného domu) a dále pokračuje přímo ve výstavbě RD. Nejprve na pozemku provede bourací práce na staré stodole, poté dělá terénní úpravy. Dále základy RD. Tyto plnění fakturuje postupně zvlášť - může u všech použít sníženou sazbu 12% ? Stavební firma má subdodavatele, který provedl bourací práce stodoly v režimu PDP a napsal do faktury sazbu 21%. Domníváme se, že subdodavatel měl správně fakturovat s 12%, protože tyto bourací práce jsou vedlejším plněním k výstavbě RD ( 200 tis. Kč) a celá akce je výstavba nového RD a měla by být použita snížená sazba 12%. Jaký postup a sazba DPH je správná?

Odpověď:

Snížená sazba daně se dle § 49 zákona o DPH uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavba rodinného domu jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2. Snížená sazba se uplatní také na přípravné stavební práce související s výstavbou rodinného domu, jako jsou například bourací práce včetně příslušných terénních úprav.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.