Smlouva o zřízení věcného břemene

Datum: 19.06.2024

Dotaz:

Společnost A (oprávněný) uzavřela se společností B (povinný) smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty, za kterou společnost A zaplatila 190 000,-- Kč. Ve smlouvě není uvedena žádná doba. Smlouva byla podepsaná 23.12.2023, návrh na vklad byl podán 4.1.2024. Jaké bude účtování u společnosti A (u oprávněného)? Jedná se o majetek nebo náklad? K jakému datu účtuji - ke dni vkladu k KN nebo ke dni podpisu smlouvy?

Odpověď:

Vykazování

Věcné břemeno se zpravidla váže k nemovité věci, a proto se vykazuje jako součást hmotného majetku obdobně jako právo stavby. Samostatně nabyté věcné břemeno vykazuje všechny znaky aktiva – je výsledkem minulých událostí, přináší oprávněnému ekonomický prospěch a je spolehlivě ocenitelné pořizovací cenou (v tomto případě 190 000 Kč), proto se vykazuje v rozvaze jako „Jiný dlouhodobý hmotný majetek“.

Odpisování

Toto aktivum je doporučeno v účetnictví odpisovat, nikoli rozpouštět do nákladů formou časového rozlišení. Doba odpisování záleží na tom, zda byla smlouva uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Protože ve smlouvě není uvedena žádná doba, bude doba odpisování stanovena účetní jednotkou na základě co možná nejvěrnějšího odhadu předpokládané doby jeho užívání.

Datum účtování

Účtování by mělo být provedeno ke dni vkladu do katastru nemovitostí, tedy ke dni, kdy je věcné břemeno právně účinné. V tomto případě byl návrh na vklad podán 4.1.2024, což by měl být den, ke kterému bude účtování provedeno.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.