Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

22.03.2004

Odečet daru

Zákon o daních z příjmu v § 20 odstavec 8) stanoví, že právnická osoba si může odečíst od daňového základu sníženého o daňovou ztrátu a reinvestiční odpočty hodnotu darů poskytnutých


Více
22.03.2004

Odstupné u leasingu

Zákon o daních z příjmů v § 25 odstavec 1, písmeno ze) stanoví, daňovým výdajem (nákladem) není rozdíl, o který částka hrazená postupníkem postupiteli při změně osoby nájemce podle smlouvy o finančním

Více
07.03.2004

Pronájem plátci DPH

Zákon o DPH v § 8 písmeno d) stanoví, že zdanitelným plnění není prodej a nájem majetku, který není součástí obchodního majetku plátce, který je fyzickou osobou.


Více
01.03.2004

Autorské honoráře

Zdaňování příjmů z autorských honorářů.


Více
23.02.2004

Fond oprav v podvojném účetnictví

Příspěvek do fondu oprav je ve skutečnosti poskytnutím zálohy na určité výdaje které nastanou v budoucnu. Zálohy se v účetnictví (od 1.1.2004 termín účetnictví zahrnuje jen podvojné účetnictví)

Více
11.02.2004

DPH a nájem

Určování dne uskutečnění zdanitelného plnění se řídí ustanovením § 9 zákona o DPH.


Více
09.02.2004

Rezerva na opravu stroje

Zákon o daních z příjmů § 24 odstavec 2 písmeno i) stanoví, že pro daňové účely lze tvořit jen takové rezervy, jejichž způsob tvorby a výši stanoví zákon o rezervách. Podmínky pro tvorbu rezerv na

Více
01.02.2004

Výše opravné položky

Daňově účinné zákonné opravné položek lze vytvářet dle ustanovení § 24 odstavec 2 písmeno i) zákona o daních z příjmů. Zde je uvedeno, že za výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení

Více
16.01.2004

Rezervy na opravu a inflace

§ 7 odst. 4 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně


Více
12.01.2004

Odměny z veřejných soutěží

Odměny ze soutěží


Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.