Stavební práce v EU

Datum: 02.10.2004

Dotaz:

1) Na základě smlouvy o dílo uzavřené s českou firmou jsme dodali truhlářské prvky pro zařízení Velvyslanectví čR v Tallinu (EU – Estonsko). Fakturovali jsme s DPH 19 %. Následně byla uzavřena se stejnou firmou smlouva o dílo na montáž těchto prvků na velvyslanectví v Tallinu. Faktura byla vystavena včetně DPH 19 % (za místo plnění jsme považovali čR, jelikož se jedná o vyslanectví, tudíž české území). Je tento způsob fakturace ohledně DPH správný?

Odpověď:

Z dotazu není zcela zřejmé zda se jedná o stavební práce, tedy o služby vztahující se k nemovitosti. V této odpovědi budu předpokládat, že tomu tak je. Pokud by se jednalo dodání zboží s montáží, daňový režim by byl podobný.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v § 9 stanovuje, že místo plnění při poskytnutí služby se považuje místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Z tohoto obecného pravidla jsou dále uvedeny výjimky.
Jedna z těchto výjimek se vztahuje právě na stavební práce, tedy na služby vztahující se k nemovitosti. Místo plnění u služeb vztahujících se k nemovitosti se dle § 10 odstavec 1 považuje místo, kde se nemovitost nachází.
Pokud budou tedy stavební práce prováděny na nemovitosti nacházející se na území Estonska, místem plnění bude Estonsko a není podstatné zda se jedná o české vyslanectví nebo nikoliv.
Z tohoto důvodu tato služba nebude předmětem zdanění v české republice a dále je nutno postupovat dle Estonského zákona o DPH.
Pokud by stavební práce byly poskytnuté osobě registrované k dani v Estonsku, tuzemský plátce by je účtoval v ceně bez DPH a daň by byl povinen přiznat příjemce služby. V daném případě jsou služby poskytnuty českému odběrateli, tedy osobě která není v Estonsku registrovaná k dani a z tohoto důvodu se poskytovatel této služby bude pravděpodobně muset registrovat v Estonsku k DPH. Z tohoto důvodu doporučuji kontaktovat estonského daňového poradce.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.