Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

31.05.2004

DPH u ubytovacích služeb

Zákon číslo 235/2004 Sb., o DPH má sice 113 paragrafů, tedy o 57 paragrafů více než zákon 588/1992, který byl 30.4.2004 zrušen. Bohužel i přes tuto obsažnost nenajdeme v novém zákonu mnohé ustanovení,

Více
29.05.2004

Ekonomická činnost v Belgii

Předmětem daně z přidané hodnoty v tuzemsku je dle § 2 zákona č. 235/2004 Sb. :


Více
29.05.2004

Sazba daně u leasingových smluv po 1.5.2004

Dle přechodních ustanovení § 111 bod 12 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se pro smlouvy o finančním pronájmu i po 1.5.2004 použijí ustanovení starého zákona o DPH číslo 588/1992 Sb.

Více
24.05.2004

DPH u vratných obalů

Nový zákon o DPH zcela mění pohled na vratné obaly. Dle zákona platného do 30.4.2004 nebylo dodání vratného obalu předmětem daně.


Více
18.05.2004

Pohledávky ve sdružení

Sdružení bez právní subjektivity (§ 829 - § 841občanského zákoníku) nemá způsobilost k právům a povinnostem a není právnickou osobou. Majetek, tedy i pohledávky, které sdružení během svého podnikání

Více
10.05.2004

DPH u stravovacích služeb

Zákon 235/2004 o dani z přidané hodnoty stanovuje v § 47 odstavec 2, že u služeb se obecně uplatní základní sazba, s výjimkou služeb vyjmenovaných v příloze 2 k zákonu o DPH. Příloha č. 2 stravovací

Více
03.05.2004

Rozdělení zisku v SRO

Odpověď na otázku A)


Více
03.05.2004

Ukončení leasingu

Do konce roku 2003 bylo v platnosti opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.


Více
03.05.2004

Finanční způsobilost dopravců

Povinnost prokazovat finanční způsobilost je stanovena autodopravcům zákonem o silniční dopravě.


Více
26.04.2004

Nájem a DPH od 1.5.2004

Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je od daně z přidané hodnoty osvobozen. Plátce se však může rozhodnout, že z nájmů jiným plátcům bude pro účely jejich podnikání (nově ekonomických

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.