Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

02.10.2004

Pořízení zboží z EU

Zákon 235/2004 o dani z přidané hodnoty platný od 1.5.2004 používá termín „vývoz“ a „dovoz“ zboží pouze pro obchod se státy ze třetích zemí (mimo Evropskou unii). Při

Více
02.10.2004

Provize hrazená z EU

Zákon o dani z přidané hodnoty stanoví v § 10 odstavci 12 a 13, že místem plnění při poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání zboží je místo,

Více
02.10.2004

Oprava strojů zákazníkům z EU

V dané případě se jedná o práce na movité věci. Místem plnění je místo, kde je tato služba poskytována (§ 10 odstavec 4 písmeno c) zákona o DPH).


Více
02.10.2004

Hydraulické výpočty

Daň z příjmů


Více
02.10.2004

DPH a nájemné

1) Datum uskutečnění zdanitelného plnění


Více
30.07.2004

Nárok na odpočet DPH

Zákon o DPH v § 21 odstavec 1 stanoví termíny, kdy je povinen plátce přiznat daň na výstupu.


Více
02.07.2004

DPH u stavebních prací

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty stanovuje v § 47 odstavec 3, že u služeb se obecně uplatní základní sazba daně.


Více
20.06.2004

Pohledávky ve sdružení II.

Zákon o daních z příjmů stanovuje v § 23 odstavec 8 písmeno a) bod 2, že poplatníci vedoucí daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) zvýší při ukončení podnikání svůj základ daně o hodnotu

Více
20.06.2004

Úroky z prodlení

Pro určení výše úroku z prodlení je důležité znát, kdy nastal okamžik prodlení. Pro pohledávky splatné před 1.1.2001 platilo, že je-li dlužník v prodlení se splnění peněžitého závazku nebo jeho části

Více
04.06.2004

Pronájem honitby

K dotazu č. 1 – Reinvestiční položka


Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.