Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

18.11.2004

DPH u elektroinstalace

Dle § 48 odstavec 2 zákona o DPH se snížená sazba daně uplatní u stavebních a montážních prací provedených na bytovém domě. Pro účely zákona o DPH se bytovým domem rozumí stavba pro bydlení, v níž

Více
01.11.2004

DPH a zpracování projektové dokumentace

Zákon o DPH stanovuje v § 9 a § 10 místa plnění pro různé druhy služeb. V ustanovení § 10 odstavec 1 je uvedeno, že za místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby

Více
25.10.2004

DPH u leasingu

Plátce daně nemá nárok na odpočet daně z přirážky nad úroveň vstupní ceny a z časově rozlišovaného paušálního poplatky při pořízení automobilu formou finančního pronájmu. Toto omezení se vztahuje

Více
25.10.2004

Pronájem - hrací automaty

Obecně je nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor osvobozen od daně z přidané hodnoty, což vyplývá z § 56 zákona o DPH. Jedná se o osvobození bez nároku na odpočet daně.


Více
15.10.2004

Přeúčtování nákladů

Přeúčtování nákladů


Více
12.10.2004

Změna ve vykazování výdajů

Postup při změně způsobu uplatňování výdajů je stanoven v § 23 odstavec 8. Dle tohoto ustanovení byl poplatník který v roce 2000 vedl jednoduché účetnictví a v roce 2001 začal uplatňovat výdaje

Více
08.10.2004

Zrušení registrace k DPH

Vypořádání odpočtu daně při změně režimu


Více
02.10.2004

Komisionářská smlouva

Komisionářská smlouva je upravena ustanoveními § 577 až § 590 obchodního zákoníku. Podle těchto základních ustanovení se komisionářskou smlouvou zavazuje komisionář, že zařídí vlastním jménem pro

Více
02.10.2004

Stavební práce v EU

Z dotazu není zcela zřejmé zda se jedná o stavební práce, tedy o služby vztahující se k nemovitosti. V této odpovědi budu předpokládat, že tomu tak je. Pokud by se jednalo dodání zboží s montáží,

Více
02.10.2004

Předčasné ukončení leasingu

Předčasné ukončení leasingové smlouvy


Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.