Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

05.05.2005

Vedení podvojného účetnicví u společenství vlastníku jednotek

Společenství vlastníků jednotek má povinnost vést účetnictví od 1.1.2005, to vyplývá z čl. II přechodných ustanovení novele zákona o účetnictví 437/2003 Sb. Zde byly v bodě 2 vyjmenovány účetní

Více
25.04.2005

DPH v pizzerii

Zákon o dani z přidané hodnoty stanovuje sazby daně v § 47. V odstavcích 2 a 3 je uvedeno, že se obecně pro zboží i služby uplatňuje základní sazba ve výši 19%. Dále jsou v zákoně uvedeny výjimky.

Více
25.04.2005

Cestovní náhrady u OSVč

Zákon o cestovních náhradách č. 119/1992 Sb., upravuje poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnanců.


Více
08.04.2005

Pohledávky při ukončení činnosti

Pro správnou odpověď daného dotazu je nutné znát, zda poplatník daně - fyzická osoba, vede účetnictví (dříve podvojné účetnictví) nebo daňovou evidenci.


Více
28.03.2005

Zmařená investice

Do konce roku 1996 byly zmařené investice (tj. nedokončené investice, o kterých bylo rozhodnuto, že budou zastaveny a nebude se v nich dále pokračovat) účtovány v podvojeném účetnictví proti účtu 582.

Více
23.02.2005

Daňové doklady ve sdružení

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně jsou uvedeny § 73 odstavec 1 zákona o DPH.


Více
23.02.2005

DPH a prodej družstevního podílu

Jak správně tazatel uvádí, převod členství v družstvu dle § 14 odstavec 5 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se nepovažuje za poskytnutí služby. Z tohoto důvodu není převod družstevního

Více
23.02.2005

Leasing os. automobilu

Omezení výše vstupní ceny u osobního automobilů kategorie M1 přinesla novela zákona o daních z příjmů č. 438/2003 Sb. Novela byla vyhlášena ve sbírce zákonů dne 18.12.2003.


Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.