Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

18.11.2004

Nájem za korunu

Z údajů uvedených v dotazu vyplývá, že společnost s ručením omezený poskytuje určité služby obci a obec poskytuje společnosti pronájem nebytových prostor za velice nízké nájemné.


Více
18.11.2004

Sazba daně u provozování hracích automatů

Provozování výherních automatů je osvobozeno od daně z přidané hodnoty dle § 60 zákona o DPH. Podle tohoto ustanovení se však osvobození nevztahuje na služby související s jejich provozováním, zajiš

Více
18.11.2004

Pořízení zboží z EU neplátcem

Zákon o DPH stanovuje v § 94, podmínky za jakých se osoba povinná k dani stane plátcem daně.


Více
18.11.2004

DPH u elektroinstalace

Dle § 48 odstavec 2 zákona o DPH se snížená sazba daně uplatní u stavebních a montážních prací provedených na bytovém domě. Pro účely zákona o DPH se bytovým domem rozumí stavba pro bydlení, v níž

Více
01.11.2004

DPH a zpracování projektové dokumentace

Zákon o DPH stanovuje v § 9 a § 10 místa plnění pro různé druhy služeb. V ustanovení § 10 odstavec 1 je uvedeno, že za místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby

Více
25.10.2004

DPH u leasingu

Plátce daně nemá nárok na odpočet daně z přirážky nad úroveň vstupní ceny a z časově rozlišovaného paušálního poplatky při pořízení automobilu formou finančního pronájmu. Toto omezení se vztahuje

Více
25.10.2004

Pronájem - hrací automaty

Obecně je nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor osvobozen od daně z přidané hodnoty, což vyplývá z § 56 zákona o DPH. Jedná se o osvobození bez nároku na odpočet daně.


Více
15.10.2004

Přeúčtování nákladů

Přeúčtování nákladů


Více
12.10.2004

Změna ve vykazování výdajů

Postup při změně způsobu uplatňování výdajů je stanoven v § 23 odstavec 8. Dle tohoto ustanovení byl poplatník který v roce 2000 vedl jednoduché účetnictví a v roce 2001 začal uplatňovat výdaje

Více
08.10.2004

Zrušení registrace k DPH

Vypořádání odpočtu daně při změně režimu


Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA