Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

18.05.2004

Pohledávky ve sdružení

Sdružení bez právní subjektivity (§ 829 - § 841občanského zákoníku) nemá způsobilost k právům a povinnostem a není právnickou osobou. Majetek, tedy i pohledávky, které sdružení během svého podnikání

Více
10.05.2004

DPH u stravovacích služeb

Zákon 235/2004 o dani z přidané hodnoty stanovuje v § 47 odstavec 2, že u služeb se obecně uplatní základní sazba, s výjimkou služeb vyjmenovaných v příloze 2 k zákonu o DPH. Příloha č. 2 stravovací

Více
03.05.2004

Rozdělení zisku v SRO

Odpověď na otázku A)


Více
03.05.2004

Ukončení leasingu

Do konce roku 2003 bylo v platnosti opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.


Více
03.05.2004

Finanční způsobilost dopravců

Povinnost prokazovat finanční způsobilost je stanovena autodopravcům zákonem o silniční dopravě.


Více
26.04.2004

Nájem a DPH od 1.5.2004

Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je od daně z přidané hodnoty osvobozen. Plátce se však může rozhodnout, že z nájmů jiným plátcům bude pro účely jejich podnikání (nově ekonomických

Více
26.04.2004

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a rezervy

Zákon o účetnictví stanovuje v § 9 odstavec 1 povinnost vést všem účetním jednotkám účetnictví v plném rozsahu.


Více
14.04.2004

Rezerva dle zákona o odpadech

Zákon o odpadech stanovuje provozovateli skládky povinnost vytvářet rezervu na rekultivaci a zajištění péče o skládku a dále na asanaci této skládky po ukončení jejího provozu. Provozovatel skládky má

Více
14.04.2004

Fond oprav

Zákon o vlastnictví bytů stanovuje v § 15 vlastníkům bytových a nebytových jednotek povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. V zákoně je také stanoven poměr, jakým jsou

Více
22.03.2004

Zdanění příjmu z pronájmu

Pro správné určení způsobu zdanění příjmu je nutno nejprve stanovit, jaký druh činnosti bude poplatník vykonávat.


Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.