Změna v užívání nemovitosti z podnikání na pronájem

Datum: 14.10.2022

Dotaz:

Podnikatel, fyzická osoba, neplátce DPH, ukončil v roce k 31. 12. 2021 podnikání (§ 7). V rámci podnikání měl v majetku budovu. Zůstatková cena budovy byla 500 000 Kč. V roce 2022 chce tuto budovu pronajímat a bude mít příjmy v § 9. Pokud by v § 9 uplatňoval skutečné výdaje, může uplatnit v roce odpis této budovy, kterou měl v § 7? Může pokračovat v původních odpisech?

Odpověď:

Fyzická osoba může majetek využívat k různým účelům a tyto účely lze střídat. Změnou účelu využití se daňové odpisy neukončují ani nepřerušují. Poplatník pokračuje v odpisování tak, jako by k žádné změně nedošlo.

Tazatel ukončí podnikání a vyřadí budovu z obchodního majetku. Od roku 2022 bude budova sloužit k pronájmu a tazatel bude příjmy i výdaje včetně odpisů vykazovat v dílčím základu dle § 9 zákona o daních z příjmů.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.