Zdaňování pronájmu § 9

Datum: 08.03.2020

Dotaz:

Otec s dcerou (nepodnikatelé) měli ve spoluvlastnictví bytový dům (každý vlastnil 1/2). Otec v červnu 2019 zemřel a dědické řízení skončilo v září 2019. Dcera zdědila i druhou polovinu domu. Do roku 2018 plynoucí příjmy z pronájmu dle §9 zdaňoval vždy jen otec. Jakým způsobem má dcera provést zdanění v roce 2019, přičemž v listopadu 2019 darovala 1/4 bytového domu svému manželovi ? Může dcera za rok 2019 uplatnit paušální výdaje ve výši 30% nebo jak má správně postupovat?

Odpověď:

Příjmy a výdaje se mezi spoluvlastníky rozdělují dle spoluvlastnických podílů. Zákon o daních z příjmů umožňuje rozdělit příjmy i výdaje jiným způsobem než dle spoluvlastnických podílů za předpokladu, že spoluvlastníci nepoužijí odpočet výdajů paušálem a výdaje uplatní v prokázané výši.

Za zesnulého otce byla povinnost podat daňové přiznání k datu úmrtí a k datu skončení dědického řízení. Pokud v přiznání otce byla zdaněna ½ nájmu, dcera může u svého podílu příjmů uplatnit výdaje paušálem.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.