Zařazení a odpisy nebytového prostoru

Dotaz:

OSVČ, plátce DPH, vedoucí PÚ, pořídil na úvěr nebytový prostor. Na KÚ je zapsán jako vlastník, se zástavním právem smluvním. Mohu ke dni zapsání na KÚ začít s odpisy? Jak dlouho se odepisuje nebytový prostor?

Odpověď:

O nemovitých věcech, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se účtuje ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Ve vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí je toto datum označováno jako datum právních účinků vkladu. Tímto dnem zařadí podnikatel jednotku do obchodního majetku a započne s odepisováním.

Nebytové jednotky mohou být odepisovány v páté nebo šesté odpisové skupině. Rozhodující je odpisová skupina, ve které je zatříděna celá budova v níž se nebytový prostor nachází. Prostory v administrativních budovách budou odepisovány 50 let v šesté odpisové skupině. Ostatní nebytové prostory v budovách zatříděných do páté odpisové skupiny budou odepisovány 30 let.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.