Zařazení majetku pořízeného v dražbě

Datum: 10.02.2021

Dotaz:

Jaké datum je určující pro zaúčtování předmětů z uskutečněné dražby. Jedná se o dražbu obchodního závodu, součástí závodu byly pouze movité věci a nemovitost. Dražba proběhla v prosinci 2020 a vydražitel má k dispozici protokol o vydražení, nicméně ještě by mělo následovat potvrzení o udělení příklepu a to závisí na úhradě předmětu dražby (předpokládaná úhrada v lednu 2021). Až bude udělen příklep, bude u nemovitosti provedený zápis do KN ke dni vydražení, tj. prosinec 2020. Zařadí se nemovitost + movité věci už v roce 2020 nebo až na základě úhrady + příklepu až v roce 2021?

Odpověď:

Vlastnické právo se u dražeb prováděných dle zákona o veřejných dražbách převádí k okamžiku udělení příklepu. Podmínkou přechodu vlastnictví je, že vydražitel uhradí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě. Dnem příklepu (prosinec 2020) zařadí plátce movitý i nemovitý majetek do účetnictví a podmíněnost vlastnictví úhradou ceny uvede v příloze v účetní závěrce.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.