Zařazení hmotného majetku

Dotaz:

Dobrý den, s.r.o. nakoupila nemovitost s pozemkem pod ní a vedlejším pozemkem.
• Součástí kupní smlouvy nebylo rozdělení ceny za pozemky a nemovitost.
• Nemovitost byla rekonstruována, opravena, zkolaudována.
• Jakým způsobem určíme cenu nemovitosti pro zařazení do majetku a cenu pozemků?
• Úpravy na vedlejším pozemku byly fakturovány zvláš», všechny ostatní faktury jsou za rekonstrukci budovy.
• Pokud necháme zhotovit posudek, podle něj určíme procentní podíl pozemků a budovy na kupní ceně a tímto přepočtem určíme cenu po provedené investici, neúměrně tím zvýšíme cenu neodepisovaného pozemku.
Stačilo by nechat vyhotovit znalecký posudek na pozemky a zařadit je do majetku v této ceně? Děkuji

Odpověď:

Pozemky pořízené kupní smlouvou nelze zařazovat do majetku v ceně stanovené znaleckým posudkem. Pořizovací cenou bude cena kupní. Pokud není v kupní smlouvě cena stavby a pozemku uvedena samostatně, bude účetní jednotka postupovat dle § 24 odst. 3 písm. b) zákona o účetnictví, který je dále rozveden § 61a odstavec 3 prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Dle uvedených ustanovení se kupní (pořizovací) cena rozúčtuje poměrným způsobem, přitom se vychází z poměru ocenění složek majetku (stavby a pozemku) znalcem nebo kvalifikovaným odhadem.
Znalecký posudek, případně kvalifikovaný odhad je nutno vyhotovit ke stavu a dni uzavření kupní smlouvy. V posudku se nebude brát zřetel na pozdější provedené investice.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA