Zajištění daně

Datum: 23.12.2022

Dotaz:

Společnost uzavřela smlouvu s ukrajinským podnikatelem na stavební práce v ČR. Podle čeho se posuzuje, jestli má společnost provést zajištění daně 10% z fakturované částky ukrajinským podnikatelem?

Odpověď:

K zajištění daně z příjmů fyzických osob, z nichž není daň vybírána srážkou, jsou plátci daně při výplatě povinni srazit zajištění daňovým nerezidentům ze států mimo EU a EHS nejobvykleji ve výši 10 % z příjmů ze zdrojů na území České republiky.

Z výše uvedeného ustanovení § 38e zákona o daních z příjmů vyplývá, povinnost zajišťovat daň při splnění několika podmínek:

  1. Příjem je vyplácen zahraniční osobně, která není rezidentem členského státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor.
  2. Příjem nepodléhá srážkové dani dle § 36 a 38d zákona o daních z příjmů. Netýká se stavebních prací
  3. Příjem považuje zákon o daních z příjmů v § 22 za příjem ze zdrojů na území ČR.

Společnost má povinnost provést zajištění daně, pokud jsou splněny všechny tři podmínky zároveň.

Ukrajinský podnikatel, který se v ČR zdržuje více jak 183 dnů, případně má v ČR stálý byt může být českým daňovým rezidentem a jeho příjmy zajišťování daně nepodléhají. Rezidenství se prokazuje daňovým domicilem vystaveným daňovou správou.

Příjem vyplacený za stavební práce bude považován za příjem ze zdrojů na území ČR, pokud se jedná o činnost vykonávanou prostřednictvím „stálé provozovny“. Dle článku 5 smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřenou s Ukrajinou se za stálou provozovnu považuje také staveniště nebo stavba, montáž nebo instalační projekt nebo dozor s tím spojený, avšak pouze pokud trvá taková stavba, projekt nebo dozor déle než 12 měsíců. Délka trvání se posuzuje vždy odděleně pro jednotlivé staveniště, stavbu či stavebně montážní projekt. Pokud provádění činností v rámci stavebně montážního projektu trvá kratší dobu, než 12 měsíců příjem z této činnosti není předmětem daně v České republice a příjemce služby nemá povinnost daň zajišťovat.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.