Zahájení daňového odpisování při zkušebním provozu

Datum: 26.10.2021

Dotaz:

Firma přistavěla další výrobní a skladovací halu, nová hala je propojená s původní halou. Od stavebního úřadu máme schválený zkušební provoz do 30. 6. 2022. Povodím Moravy bylo vydáno stanovisko: 1) Vzhledem k záměru skladování barev a sousední stávající lakovně požadujeme, aby pro předmětnou stavbu/areál byl zpracován/aktualizován havarijní plán, který bude obsahovat postupy při likvidaci případných havarijních úniků látek závadných vodám. Provoz v hale byl zahájen - funguje zde výroba a skladování výrobků. Můžeme novou halu zařadit takto do majetku a začít odpisovat daňově i účetně?

Odpověď:

Majetek lze zařadit a začít odepisovat po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. U staveb je moment zařazení do užívání zpravidla kolaudační rozhodnutí (nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí).

V praxi se při zařazování staveb setkáváme s pojmy „zkušební provoz“ a „předčasné užívání stavby“. Zatímco v případě předčasného užívání stavby se jedná o nedokončenou stavbu, která nemůže být zařazena do majetku a nelze ji odpisovat, v případě zkušebního provozu se jedná o stavbu dokončenou, kterou je možné zařadit a lze ji i odpisovat, a to od okamžiku, kdy bylo vydáno povolení stavebního úřadu ke zkušebnímu provozu za předpokladu, že má poplatník přiměřenou jistotu, že pořizovaný majetek povolení k provozu po ukončení zkušebního provozu získá.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.