Zahájení daňového odpisování při zkušebním provozu

Datum: 18.10.2019

Dotaz:

Společnost dokončila výstavbu výrobní haly. Stavební úřad rozhodl o zkušebním provozu této stavby, a to na období cca 16 měsíců, zahájení a ukončení zkušebního provozu tudíž patří do 2 odlišných zdaňovacích období. V průběhu zkušebního provozu musí být na základě rozhodnutí o tomto zkušebním provozu před kolaudací doloženy doklady týkající se měření hluku a měření chemických látek v pracovním prostředí na pracovních místech v rámci této haly. Věcně je vysoce pravděpodobné , že právními předpisy stanovené podmínky pro hluk a obsah chemických látek v pracovním prostředí budou splněny. Dotaz je, zda lze uplatnit daňové odpisy v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, v platném znění již ve zdaňovacím období, ve kterém byl zkušební provoz na základě rozhodnutí stavebního úřadu povolen nebo až po ukončení zkušebního provozu, přičemž vydání kolaudačního rozhodnutí po jeho ukončení je vysoce pravděpodobné.

Odpověď:

Majetek lze zařadit a začít odepisovat po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. U staveb je moment zařazení do užívání zpravidla kolaudační rozhodnutí (nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí).

 

V praxi se při zařazování staveb setkáváme s pojmy „zkušební provoz“ a „předčasné užívání stavby“. Zatímco v případě předčasného užívání stavby se jedná o nedokončenou stavbu, která nemůže být zařazena do majetku a nelze ji odpisovat, v případě zkušebního provozu se jedná o stavbu dokončenou, kterou je možné zařadit a lze ji i odpisovat, a to od okamžiku, kdy bylo vydáno povolení stavebního úřadu ke zkušebnímu provozu za předpokladu, že má poplatník přiměřenou jistotu, že pořizovaný majetek povolení k provozu po ukončení zkušebního provozu získá.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.