Vyřazení stroje do osobního vlastnictví

Datum: 24.07.2019

Dotaz:

Fyzická osoba - OSVČ - stavební práce, chce pomalu omezit svou činnost (je v invalidním důchodu a brzy půjde do starobního) Má ve vlastnictví bagr v pořizovací ceně cca 2,5 mil. Kč. Bagr byl pořízen v roce 2008, chtěl by ho vyřadit z majetku, aby prodej nedanil pod § 7. Z hlediska DPH by se nic dodaňovat nemělo (více jak 5 let). Je vůbec možné takovýto majetek vyřadit do osobního vlastnictví? Nikde žádné omezení nevidím, u automobilu bych neváhala, ale zde je to takové zvláštní. a) A jak je to poté s prodejem zdanit v § 10, s tím, že výdaje vlastně nebudou žádné? Nebo je zde možno po nějaké době prodat jako osvobozené? b) Případně by bylo možné darovat na syna - v přímé řadě osvobozeno od daně darovací a po roce vlastnictví by byl prodej osvobozen od daně z příjmů?

Odpověď:

Zákon o daních z příjmů v § 4 odstavec 4) považuje u fyzické osoby za obchodní majetek část majetku, o které bylo nebo je účtováno, anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci.

Pro vyřazení stroje z obchodního majetku tedy postačí, aby poplatník stroj přestal evidovat v daňové evidenci. Obvykle se datum vyřazení uvede na kartu majetku.

Příjem z prodeje stroje vyřazeného z obchodního majetku bude osvobozen dle § 4 odstavec 1 písmeno c) bod 3) po uplynutí pěti let od vyřazení z obchodního majetku. Při prodeji stroje před uplynutím této doby, se příjem zdaní dle § 10. Pokud byl stroj dříve odepsán, lze jako výdaj uplatnit pouze výdaje související s prodejem.

Poplatník může také bagr darovat synovi. Dary nyní podléhají dani z příjmu (daň darovací byla od roku 2014 zrušena). Dar od otce bude u syna od daně osvobozen. Pokud syn následně stroj prodá po uplynutí jednoho roku od nabytí vlastnictví, bude se jednat o příjem osvobozený dle § 4 odstavec 1 písmeno c) bod 2) zákona o daních z příjmů.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.