Vyřazení majetku z veřejné obchodní společnosti

Datum: 14.08.2018

Dotaz:

Dva společníci založili před 20 lety v. o. s. V majetku je budova, její zůstatková cena je 500 000 Kč, nyní mají možnost ji prodat za 5 mil. Kč. Jak to udělat s co nejmenším daňovým zatížením? Pokud takovou situaci řeší OSVČ, je zřejmě výhodné nemovitost nejdříve vyřadit a teprve pak prodat, neboť by se z prodeje zaplatila jen daň, ale pojistné ne. Je možné nějak obdobně vyřadit majetek z v. o. s.? Podléhá prodej nemovitosti DPH?

Odpověď:

Veřejná obchodní společnost je samostatnou právnickou osobou. Jedná se o osobní společnost. To znamená, že zákon předpokládá osobní účast společníků na podnikání společnosti a to jak na rozhodování ve všech jejích věcech, tak na jejím jednání navenek. Společníci plně ručí za dluhy VOS.

Veřejná obchodní společnost má svou vlastní subjektivitu a majetek v jejím vlastnictví není možné vyřazovat z obchodního majetku, tak jak je to možné u OSVČ. 

Veřejná obchodní společnost nepodává daňové přiznání. Výsledek hospodaření se rozdělí mezi společníky rovným dílem (nebo podle společenské smlouvy). Každý společník už si pak svůj podíl na zisku daní sám (ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob). Příjem z prodeje budovy ponížený o zůstatkovou cenu bude tak součástí základu daně společníků a bude zdaněn 15% daní z příjmu. Zisk veřejné obchodní společnosti podléhá u společníků také odvodům na zdravotní a sociální pojištění.

Z pohledu zákona o DPH je převod budovy osvobozen od daně po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu. Pětiletá lhůta začíná znovu běžet v případě, že byla provedena podstatná změna dokončené stavby. Podstatnou změnou stavby jsou nástavby o více než jedno podlaží, přístavby, které navýší podlahovou plochu stavby o více než 50 % a dále úpravy přesahující hodnotu 50% ceny stavby.

 

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.