Výměna oken v pronajatém prostoru

Datum: 23.12.2022

Dotaz:

Společnost s.r.o. - veterinární ordinace má pronajatý prostor-ordinaci v rodinném domě jednatele společnosti. Ordinace je oddělena od rodinného domu, má samostatný vchod. V letošním roce majitel domu provedl výměnu oken v celém domě i v ordinaci. Částka za okna v ordinaci byla fakturována a přímo placena společností s.r.o. (plátce DPH - přenesená DPH). Celková částka bez DPH 71.000,-- Kč. Jak tuto částku použít do nákladů společnosti s.r.o.? Lze dát celou částku do nákladů společnosti a současně sepsat dodatek k nájemní smlouvě o snížení nájemného za letošní rok o stejnou částku? Je i nějaká jiná možnost?

Odpověď:

Výdaje vynaložené na výměnu oken mohou být považovány za opravu nebo za technické zhodnocení. Každá z obou kategorií se do nákladů promítá jiným způsobem. Výdaje vynaložené na opravu se odečtou přímo, technické zhodnocení prostřednictvím odpisů.

Technickým zhodnocením se dle § 33 zákona o daních z příjmů rozumí mimo jiné výdaje na rekonstrukce (změnu technických parametrů) a modernizace (rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti) majetku, pokud převýšily v úhrnu částku 80 000 Kč.

Za technické zhodnocení jsou považovány například výdaje na výměnu oken se zvýšením počtu skel. Pokud by výdaje na výměnu takových oken v celém objektu převýšily částku 80 tis, bude částka 71 tis vynaložená nájemcem na části budovy považována za technické zhodnocení. Nájemce může na základě písemné smlouvy s pronajímatelem odepisovat technické zhodnocení ve stejné odpisové skupině, ve které odepisuje vlastník rodinný dům.

Opravou se dle § 47 odstavec 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. K tomu ministerstvo financí v pokynu GFŘ -D22 uvádí, že se za změnu technických parametrů nepovažuje jen samotná záměna použitého materiálu, a to i v případě výměny oken s dřevěným rámem za okna s rámem plastovým, pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken.

V případě, že by výměna oken byla opravou a nájemce bude smluvně vázán provedení opravy, může částku 71 tis zahrnout do nákladů.

Postup navrhovaný tazatelem je možný pouze v případě, že výdaje za výměnu oken budou opravou. Nákladem nájemce budou i bez navrhovaného snížení nájmu. U výdajů charakteru technického zhodnocení lze výdaje do nákladů promítnout pouze prostřednictvím odpisů.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.