Vydání pozemku z restituce na základě soudního rozsudku

Datum: 22.09.2021

Dotaz:

Vážení, mám na Vás dotazy ohledně vydání nezastavěného pozemku z restituce na základě soudního rozsudku. S.r.o. koupilo v 90 letech 6 pozemků od občana za 6 milionů. Následně se přihlásil restituent a soud nyní rozhodl, že s.r.o. musí tento pozemek vydat. S.r.o. má pozemky na účtě 031 ve výši 6 milionů. Moje dotazy jsou: 1. jak stanovit cenu restuovaného pozemku, když dle kupní smlouvy koupilo s.r.o. 6 pozemků za 6 milionů? Vzít cenu 6 milionů a podělit celkovou plochou pozemků a následně vynásobit plochou restituovaného pozemku? 2. jak zaúčtovat vydání restuovaného pozemku? 3. bude mít toto vydání restituovaného pozemku nějaký vliv na daně mimo daně z nemovitostí? Děkuji za odpovědi

Odpověď:

Společnost s ručením omezeným eviduje na účtu 031 pozemky v pořizovací ceně 6 mil Kč. Na základě restitučního zákona má SRO povinnost jeden z pozemků vydat. V účetnictví se vyřazení pozemku zaúčtuje do nákladů. Cena vyřazovaného pozemku se obvykle stanoví poměrem dle výměry pozemků. V odůvodněných případech, lze cenu stanovit i poměrem k cenám stanoveným znaleckým posudkem. Takto se postupuje v případech, kdy jsou evidovány pozemky s odlišnou tržní cenou. Například předmětem vydání bude lukrativní stavební parcela a společnosti zůstanou jen remízky, orná půda a podobně.

Hodnota vyřazeného pozemku bude zaúčtována do nákladů. Pokud je povinnost vydat pozemek stanovena restitučním zákonem, bude hodnota vyřazeného pozemku daňovým nákladem podle § 24 odstavec 2 písmeno p) zákona o daních z příjmů.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.