Výdaje na nerealizovaný projekt – daňové náklady a DPH

Datum: 26.03.2019

Dotaz:

Projekční kancelář (plátce DPH) začala spolupracovat s investorem na zakázce, a z tohoto důvodu vynaložila v roce 2018 peněžní prostředky služby od subdodavatelů konkrétně na získání elektronických mapových podkladů a geodetického zaměření v celkové výši 38 000 Kč. Vzhledem k tomu, že projekt byl odložen na rok 2019, nebyly tyto výdaje účtovány do nákladů ale jako náklady příštích období na účet 381 a byl uplatněn nárok na odpočet DPH. Projektant nikdy ani nezačal na projektu pracovat, jen byly obstarány podklady pro jeho práci. Nyní bylo investorem od záměru odstoupeno. Je možné tyto výdaje, na základě odstoupení od záměru, přeúčtovat do daňově účinných nákladů roku 2019? A zůstane zachován nárok na odpočet DPH?

Odpověď:

Náklady vynaložené v souvislosti s nedokončenou zakázkou, od které investor odstoupil, nejsou zákonem o daních z příjmů specificky vyloučeny z daňově uznatelných nákladů, tj. nejsou uvedeny v § 25 ZDP.

Pro určení daňového režimu takových nákladů je nutné v každém jednotlivém případě posoudit, zda byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve smyslu § 24 odst. 1 ZDP.

Náklady na nedokončenou zakázku by měly být považovány za daňově uznatelné, pokud poplatník prokáže, že ke zrušení nebo zastavení prací došlo z objektivních důvodů. Mezi objektivní důvody zcela jistě patří odstoupení i investora od smlouvy.

Obdobně by měl být zachován i nárok na odpočet DPH, protože podmínky § 72 odst. 1 a 2 ZDPH byly v okamžiku realizace zakázky splněny. Skutečnost, že následně dojde k zastavení zakázky, by tak neměla mít vliv na uplatněný nárok na odpočet daně.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.