Vstupní cena u nemovitosti využívané k nájmu

Datum: 24.07.2022

Dotaz:

Fyzická osoba koupila v r. 2010 starý vojenský dům (bývalá ubytovna), který 7 let rekonstruovala. V roce 2016 proběhla kolaudace a v katastru nemovitostí došlo ke změně a byl proveden zápis na rodinný dům. V roce 2017 se začal tento rodinný dům pronajímat a byla stanovena reprodukční cena k zahájení nájmu dle § 29 odst. 1 písm. d) ZDP. Příjmy jsou daněny v § 9 ZDP. Uplynulo více jak 5 let od úplatného pořízení nemovitosti před zahájením nájmu, tak proto byla stanovena reprodukční cena. I když byly provedeny zásadní stavební úpravy a změny, tak stanovení vstupní ceny je pořád odvozeno od vlastnictví nemovitosti a následnému zahájení nájmu. Je naše úvaha správná?

Odpověď:

Zákon o daních z příjmů v § 29 odstavec 1 odstavec a) stanovuje, že u nemovitého majetku, který poplatník fyzická osoba pořídil úplatně v době delší než 5 let před zahájením nájmu, se pořizovací cena stanoví jako reprodukční pořizovací cena dle zákona o oceňování majetku.

Poplatník zakoupil v roce 2010 nemovitost a po sedmi letech začal objekt pronajímat. Protože mezi pronájmem a koupí uběhlo více jak 5 let, použil poplatník pro účely odepisování správně reprodukční pořizovací cenu. Změna užívání ani stavební úpravy nemovitého majetku nemá na běh pětileté lhůty vliv.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.