Vstupní cena u darovaného domu

Dotaz:

1) Od babičky jsme dostali před 7 roky darem rodinný dům. V roce 2018 jsme začali byt v rodinném domě pronajímat (1. patro) - chceme uplatit skutečné výdaje. Ocenění zatím nemáme. Musíme nechat ocenit rodinný dům k datu zahájení nájmu, tedy k 1. 10. 2018? Musí být v ocenění rozlišena stavba – rodinný dům a zahrada kvůli odpisům - to přesně znalec oddělí, resp. měl by oddělit pro daňové účely? Jak následně odpisy vypočteme? Zatím nemáme přesné údaje v cm o rozloze rodinného domu, ale pokud bych to zjednodušila - pronajímáme 50 m2, náš byt, kde bydlíme, má 75 m2 a chodba pro oba dva byty 20 m2. Pro elektřinu ani vodu nemáme měřáky. Jak nejlépe daňově vyřešit energie a jejich vyúčtování, resp. nemáme vyúčtovávat? Zatím je nájem pouze o ústní dohodě a chceme sepsat smlouvu. Děkuji za daňový pohled a řešení pro uplatnění skutečných nákladů pro příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP. 2) Můj otec koupit před 7 lety rodinný dům a nyní dvě malé místnosti pronajímá mamince s dítětem - bude daňové řešení stejné při uplatnění skutečných nákladů viz otázky č. 1?

Odpověď:

Zákon o daních z příjmů v § 27 písmeno j) vylučuje z odepisování hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně. Dar příbuzného v přímé i vedlejší linii je od daně z příjmů osvobozen, proto rodinný dům nabytý darem nebude možné odepisovat.

Od základu daně lze odečíst pouze provozní výdaje vynakládané k dosahování příjmů z nájmu. Mezi které patří i výdaje za energie. Při absenci přesného měření je možné výdaje za elektřinu a vodu rozúčtovat v poměrné výši, například podle osob nebo metrů čtverečných obývané plochy. Alternativou je uplatnit výdaje v paušální výši 30% dle § 9 odstavec 4) zákona o daních z příjmů.

 

U druhého rodinného domu pořízeného koupí, lze odpisy uplatnit. Vstupní cenou bude cena stanová znalcem k datu zahájení pronájmu. Odepisovat se bude pouze stavba, pozemky se neodepisují.

Výdajem bude poměrná část odpisu odpovídající podlahové ploše pronajaté část.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.