Vstupní cena nemovitosti

Datum: 24.11.2021

Dotaz:

Podnikatel-fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci, plátce dph pořídil nemovitost ze 3/4 k podnikatelským účelům a z 1/4 k osobnímu užívání (vlastní bydlení) od právnické osoby plátce dph. Od 1.4.2021 do 30.7.2021 byl v této nemovitosti nájemcem, v souladu s nájemní smlouvou provedl na nemovitosti provedeny drobné opravy. Souhrn těchto oprav činní 150 000,-. K 31.7. byla podepsána kupní smlouva, zápis změny do katastru nemovitostí byl proveden 20.8.2021 s účinností k 31.7.2021. Kupní cena byla stanovena na 3 200 000,-. Byl použit režim přenesení daňové povinnosti, kupující odvedl plnou daň na výstupu, nárok na odpočet daně snížil o 1/4. Z faktury ani z kupní smlouvy není určena cena pozemku a cena nemovitosti, kupující nechal ocenit nemovitost znalcem. Znalec určil cenu nemovitosti na 5 400 000,- a cenu příslušného pozemku na 600 000,-. Jak určit vstupní cenu nemovitosti pro zařazení do obchodního majetku a pro účely odepisování?

Odpověď:

Do obchodního majetku lze zařadit vždy jen celou nemovitou věc, a to i v případě, že je používána částečně k soukromým účelům. Do vstupní ceny vstupuje i DPH, pokud jej plátce daně neuplatní.

 

Pokud v kupní smlouvě není samostatně stanovena cena parcely a staveb je nutné pořizovací cenu před zařazením do obchodního majetku rozdělit, neboť pozemek i stavba mají různé daňové režimy a nelze je evidovat jako jeden majetek.
Pořizovací cena bude rozdělena poměrem, který stanovil znalec v posudku. Postupuje se zde obdobně jako u účetních jednotek, pro které je dané pravidlo stanoveno v § 61a odstavec 3, prováděcí vyhlášky 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví.

Poměrná část pořizovací ceny připadající na jednotlivé stavby bude základem pro výpočet odpisů.

 

Znalec stavil cenu nemovitých věcí 6 mil Kč (stavba 5 400 000 a pozemek 600 000). Ze znaleckého posudku vyplývá, že cena stavby je 90% celkové ceny a cena pozemku 10%.

 

Tímto poměrem rozdělí podnikatel vstupní cenu pořizovaných nemovitých věcí. Vstupní cena stavby se stanoví ve výši 90% z (3 200 000 + ¼ DPH) a vstupní cena pozemku 10% z (3 200 000 + ¼ DPH).

Stavba je pro podnikání užívána ze 75%, proto podnikatel v tomto poměru zkrátí daňové odpisy vypočtené z výše uvedené vstupní ceny.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.