Vrácení vkladu do veřejné obchodní společnosti

Datum: 03.03.2021

Dotaz:

prosím o radu, jak postupovat v účetnictví a zda je tu nějaký důvod pro zdanění příjmu u fyzické osoby. V loňském roce došlo k vystoupení jednoho společníka z v.o.s. a byl nahrazen jiným. Bylo rozhodnutu o tom, že na tohoto společníka, který vystoupil, bude převeden nemovitý majetek - hala a pozemek pod ní, které byly součástí majetku v.o.s. Na ostatních závazcích ke společníkům je naúčtovaná protihodnota, kdy před lety tyto nemovitosti do v.o.s. společníci vkládali z osobního vlastnictví. Při výstupu ze společnosti bych odúčtovala z majetku nemovitosti mínusem a také bych o tuto částku snížila závazek vůči společníkovi. Je to účetně možné? V jaké ceně budu odepisovat závazek vůči společníkovi? Mohu použít ZC nebo musím vzít odhadní? V druhém případě by mi vznikl rozdíl mezi ZC a odhadní cenou a to by mi asi šlo do nákladů v.o.s. jako nedaňový náklad (nebo daňový)? Co zdanění u fyzické osoby společníka, který vystoupil? Bude tento nepeněžitý příjem součástí daně z příjmu fyzické osoby, když ale proti tomu chci vymazat závazek vůči němu? děkuji za odpověď předem.

Odpověď:

Veřejná obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva je základním dokumentem veřejné obchodní společnosti, ze kterého vyplývají práva, povinnosti a vzájemné poměry společníků. Ve společenské smlouvě může být i ujednání o vytvoření základního kapitálu, ačkoliv to právní úprava veřejné obchodní společnosti nevyžaduje. Společenská smlouva musí také upravovat podmínky za kterých může být společníkům vrácen vklad do základního kapitálu.

Tazatel uvádí, že společnost účtovala v aktivech o budově a jako protihodnotu v pasivech závazek vůči společníkovi. Tento postup není správný – hodnota vloženého majetku měla být zaúčtována v pasivech jako základní kapitál.

Při ukončení účasti společníka na společnosti mu může být vyplacena hodnota jeho podílu. Při výplatě v nepeněžní podobě se hodnota ocení znaleckým posudkem. Příjem plynoucí společníku veřejné obchodní společnosti jako vypořádací podíl se dle § 23 odstavec 4 písmeno f) zákona o daních z příjmů nezahrnuje do základu daně.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.