Vrácení nároku na odpočet při vyřazení dílny z obchodního majetku.

Datum: 30.12.2020

Dotaz:

OSVČ, plátce DPH, vedoucí účetnictví pořídila v roce 1998 nemovitost – dílnu, tuto technicky zhodnotila v letech 2003, pak 2012 a naposledy ve 2016. Nyní chce nemovitost převést z obchodního majetku do osobního vlastnictví. Technické zhodnocení bylo provedeno s odpočtem DPH, kromě toho byla nemovitost průběžně opravována s odpočtem DPH, ale žádná oprava nepřesáhla 200 000 Kč. Od kolaudace uplynulo víc než 5 let, od posledního technického zhodnocení neuplynulo víc než 10 let. Jak má nyní OSVČ vypořádat DPH při převodu této nemovitosti z obchodního majetku do osobního vlastnictví?

Odpověď:

Plátce DPH má povinnost upravit již uplatněný odpočet daně z přidané hodnoty, pokud v následujících letech po roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití majetku pro ekonomické účely. Lhůta pro úpravu odpočtu činí v případě staveb a jejich technického zhodnocení 10 let, přičemž každé technické zhodnocení se považuje za samostatný majetek, u kterého se lhůta pro úpravu počítá samostatně.

Povinnost provést úpravu odpočtu se vztahuje také na tzv. významné opravy. Významnou opravou zákon o DPH rozumí opravy, u kterých hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění vztahující se k této opravě bez daně přesáhla částku 200 000 Kč.

Při vyřazení dílny z obchodního majetku bude plátce upravovat odpočet pouze u technických zhodnocení, u kterých ještě neuplynula desetiletá lhůta. Při vyřazení v roce 2020 se bude jednat o technická zhodnocení provedená v letech 2012 a 2016.

Za každý rok, který zbývá do uplynutí desetileté lhůty vrátí poplatník 10% uplatněného odpočtu. To znamená, že u technického zhodnocení provedeného v roce 2012 bude v roce 2020 vráceno 20% a u technického zhodnocení provedeného v roce 2016 bude při vyřazení v roce 2020 vráceno 60% z tehdy uplatněného odpočtu daně z přidané hodnoty. Uplatněný nárok na odpočet z oprav a údržby zůstane zachován, zde není již povinnost úpravy provádět.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.