Úprava odpočtu daně u nemovitosti § 78 zák.o DPH

Datum: 17.11.2019

Dotaz:

Dobrý den, klient zakoupil a rekonstruuje nemovitost. V průběhu rekonstrukce uplatňuje odpočet DPH v plné výši. Po ukončení rekonstrukce plánuje nemovitost pronajímat jak plátcům (na pronájem hodlá uplatňovat DPH), tak i neplátcům. Hotovou nemovitost plánuje zařadit do užívání k 30.6. a od 1.7. pronajímat. 1) Bude moci pro výpočet koeficientu pro vrácení části uplatněného odpočtu v roce zařazení použít období od 1.7. do 31.12. sledovaného roku? Tj.není na závadu pokud se pro výpočet koeficientu použije období pouze 6 měsíců? 2) Jak je řešeno vracení odpočtu u přijatých plnění, na které bylo uplatněno přenesení daňové povinnosti? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Zákon o DPH rozlišuje pořizování majetku vlastní činností a pořízení investice tzv. na klíč. Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností se rozumí majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil. Technické zhodnocení se považuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností vždy. Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností je například dlouhodobý majetek vytvořený na základě dílčích subdodávek, jestliže předměty těchto subdodávek vykazují jiné podstatné charakteristické znaky než výsledný dlouhodobý majetek (např. při výstavbě nové stavby jeden dílčí dodavatel vybuduje základy, jiný jednotlivá patra a jiný stavbu zastřeší).

U majetku vytvořeného vlastní činností se použijí speciální pravidla pro uplatnění kráceného odpočtu. Plátce během výstavby může uplatňovat za obecných podmínek plný nárok na odpočet daně a to včetně dokladů v režimu přenesení daňové povinnosti. V okamžiku uvedení majetku do užívání, má plátce povinnost přiznat daň na výstupu. Základem pro výpočet daně z přidané hodnoty budou veškeré náklady, tedy i ty, z nichž není možno odpočítat daň na vstupu, jako například mzdy, nákupy od neplátců, apod. (obvykle částka evidovaná na účtu 042). Dodání stavby bude uvedeno na daňovém přiznání k DPH na řádku č. 1, případně na řádku č. 2, pokud se jedná o bytový dům pro sociální bydlení.

Současně bude nárok na odpočet uveden na řádku 40, případně 41 daňového přiznání s tím, že daň bude přiznána ve sloupci „krácený odpočet“. Současně bude daň uvedena také i v řádku 47 daňového přiznání a ve sloupci „s nárokem na odpočet“ řádku 51.

Nárok na odpočet bude plátce daně krátit zálohovým koeficientem platným pro dané zdaňovací období. U začínajících plátců se zálohový koeficient stanoví odhadem.

V následujících 10 letech bude mít plátce povinnost upravovat uplatněný odpočet, pokud se koeficient nároku na odpočet změní o více než 10%. Úprava se bude provádět vždy za poslední zdaňovací období daného kalendářního roku.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.