Uplatnění DPH při nákupu pozemku

Datum: 03.10.2022

Dotaz:

Dobrý den, Společnost s.r.o. (plátce DPH) koupila od města pozemek, který přiléhá k jejímu stávajícímu pozemku (který je zastavěn budovou), a plánuje na něm vybudovat venkovní výtah pro tuto budovu, neboť pro výtah není uvnitř budovy dostatečný prostor. Město tento pozemek, který je v katastru zapsán jako ostatní plocha, prodalo s cenou včetně DPH. V době před prodejem ani dosud není tento pozemek pozemkem stavebním. Stavební řízení nebylo započato. Ve zmiňované budově je nyní prodejna na 1/3 plochy a zbytek jsou v této chvíli nevyužívané bytové jednotky a kanceláře. Společnost plánuje budovu zrekonstruovat. V této chvíli však ještě není přesně určeno, jaké využití budova bude mít. Jediné, co s jistotou zůstane zachováno, je prodejna v přízemí budovy. Může si společnost s.r.o. uplatnit DPH na vstupu spojené s nákupem pozemku pro venkovní výtah?

Odpověď:

Otázku uplatnění nároku na odpočet při pořízení pozemku je nutné posuzovat ze dvou hledisek.

  1. Je pořízený pozemek pozemkem stavebním ve smyslu § 56 odstavec 2 zákona o DPH?
  2. Je pozemek pořizován k účelům, u kterých má plátce nárok na odpočet daně?

 

Add 1) Dodání pozemku je obecně osvobozeno od DPH. Dani podléhají pouze úplatné převody stavebních pozemků vymezených zákonem o DPH v § 56 odstavec 2. Mělo by se jednat o pozemky u kterých je v okamžiku převodu jasné, že na předmětném pozemku bude stát konkrétní nemovitá stavba a v této souvislosti jsou zahájeny správní úkony za účelem zhotovení této stavby anebo jsou v okolí prováděny stavební práce související se vznikem této stavby. Například jsou v okolí budovány přípojky nebo kanalizace.

Tazatel uvádí, že k okamžiku pořízení nebyly žádné výše uvedené výkony prováděny, nejedná o stavební pozemek.  Potom se jedná o dodání osvobozené od daně z přidané hodnoty a plátce nemá nárok na odpočet z nesprávně vyúčtované daně z přidané hodnoty.

 

Add 2.) Plátce DPH má nárok na odpočet u plnění na vstupu, která použije v rámci svých ekonomických činností pro účely zdanitelných plnění.

Pokud plátce využije budovu s výtahem pro účely, které na výstupu podléhají DPH (kanceláře nebo prodejna) má u nákupu stavebního pozemku nárok na odpočet. Jestliže bude budova využívána pro bydlení (jak vlastních zaměstnanců nebo k pronájmu) nemá plátce nárok na odpočet, protože se jedná přijatá plnění využitá pro účely osvobozených plnění na výstupu. Při kombinovaném využití se nárok na odpočet krátí koeficientem dle § 75 nebo § 76 zákona o DPH.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.